SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
PRESSEMEDDELELSE

ECB-BESLUTNING OM OMFANGET AF MØNTUDSTEDELSE I 2002

20. december 2001

Under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, artikel 106, stk. 2, har Den Europæiske Centralbank (ECB) eneret til at godkende omfanget af eurolandenes udstedelse af mønter. Med det formål har Styrelsesrådet for Den Europæiske Centralbank besluttet at godkende følgende omfang af udstedelsen af mønter i euroområdet i 2002:

Udstedelse af mønter bestemt til at sættes i omløb og udstedelse af mønter til samlerbrug (ikke bestemt til at sættes i omløb) i 2002 (mio. euro)
Belgien 854,5
Tyskland 7.513,0
Gr æ kenland 726,6
Spanien 1.757,5
Frankrig 2.521,7
Irland 426,2
Italien 3.700,6
Luxembourg 100,0
Nederlandene 1.280,0
Østrig 964,5
Portugal 470,0
Finland 360,0

Denne beslutning offentliggøres i De Europæiske Fællesskabers Tidende i nærmeste fremtid.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt