Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΕΡΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΚΔΟΟΟΥΝ ΤΟ 2002

20 Δεκεμβρίου 2001

Σύμφωνα με τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (άρθρο 106 παράγραφος 2), η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να εγκρίνει την ποσότητα των κερμάτων που εκδίδουν οι χώρες της ζώνης του ευρώ. Για το σκοπό αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ ενέκρινε απόφαση σχετικά με την ποσότητα των κερμάτων ευρώ που πρόκειται να εκδοθούν στη ζώνη του ευρώ το 2002, όπως παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

Έκδοση κερμάτων που προορίζονται για κυκλοφορία και έκδοση συλλεκτικών κερμάτων ( τα οποία δεν προορίζονται για κυκλοφορία ) το 2002 ( σε εκατ . ευρώ )
Βέλγιο 854,5
Γερμανία 7.513,0
Ελλάδα 726,6
Ισπανία 1.757,5
Γαλλία 2.521,7
Ιρλανδία 426,2
Ιταλία 3.700,6
Λουξεμβούργο 100,0
Κάτω Χώρες 1.280,0
Αυστρία 964,5
Πορτογαλία 470,0
Φινλανδία 360,0

Η απόφαση αυτή θα δημοσιευθεί τις επόμενες ημέρες στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου