Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Odluke Upravnog vijeća ESB‑a (kojima se ne određuju kamatne stope)

ožujak 2023.

31. ožujka 2023.

Obavještavanje javnosti

Izvješća o objavljivanju informacija povezanih s klimatskim promjenama u vezi s ESB‑ovim portfeljima koji se ne drže za potrebe monetarne politike i držanjima korporativnih obveznica u Eurosustavu za potrebe monetarne politike

Europska središnja banka objavila je 23. ožujka 2023. prvi put financijske informacije povezane s klimatskim promjenama u dvama izvješćima koja sadrže informacije o ugljičnom otisku portfelja ESB‑a i o klimatskim rizicima kojima su ti portfelji izloženi te upravljanju rizicima, strategiji i unutarnjem upravljanju koji su povezani s klimatskim promjenama. Objavljene informacije odnose se na vrijednosne papire korporativnog sektora koje Eurosustav drži u sklopu programa kupnje vrijednosnih papira korporativnog sektora i hitnog programa kupnje zbog pandemije te na ESB‑ove portfelje nominirane u eurima koji se ne drže za potrebe monetarne politike, što uključuje i ESB‑ov portfelj vlastitih sredstava i mirovinski fond zaposlenika. ESB će ubuduće svake godine objavljivati informacije o tim portfeljima povezane s klimatskim promjenama, pritom stalno poboljšavajući objavljivanje informacija kako podatci budu postajali kvalitetniji i dostupniji. Povezano priopćenje za javnost može se pronaći na mrežnim stranicama ESB‑a.

Monetarna politika

Usklađenost središnjih banaka sa zabranama monetarnog financiranja i povlaštenog pristupa

U skladu s Ugovorom o funkcioniranju Europske unije (UFEU), kojim se ESB‑u dodjeljuje zadaća praćenja usklađenosti središnjih banaka EU‑a sa zabranama iz članaka 123. i 124. UFEU‑a te povezanih uredbi, Upravno vijeće odobrilo je 29. ožujka 2023. izvješće o praćenju usklađenosti za 2022. Dodatne informacije o tome moći će se pronaći u posebnom odjeljku Godišnjeg izvješća ESB‑a za 2022. godinu, koje će biti objavljeno na mrežnim stranicama ESB‑a 25. svibnja 2023.

Tržišne operacije

Zajednička izjava o objavljivanju informacija povezanih s klimatskim promjenama za strukturirane financijske proizvode

Europska nadzorna tijela i ESB dali su 13. ožujka 2023. zajedničku izjavu u kojoj su istaknuli važnost objavljivanja informacija povezanih s klimatskim promjenama za odnosnu imovinu strukturiranih financijskih proizvoda. U izjavi potvrđuju da europska nadzorna tijela i ESB poduzimaju korake kako bi poboljšali standarde objavljivanja informacija o sekuritiziranoj imovini uključivanjem novih, razmjernih i ciljanih informacija povezanih s klimatskim promjenama. Zajednička izjava može se pronaći na mrežnim stranicama ESB‑a.

Promjena vremena izračuna referentnih tečajeva eura

Upravno vijeće odlučilo je 17. ožujka 2023. promijeniti vrijeme izračuna referentnih tečajeva eura (koji se nazivaju i referentnim tečajevima ESB‑a) u 14.10 SEV kako se ne bi podudaralo s vremenom objave ESB‑ovih odluka o monetarnoj politici (14.15 SEV). Odluka stupa na snagu 3. travnja 2023. Nadalje, Upravno vijeće primilo je na znanje uklanjanje hrvatske kune s popisa valuta za koje ESB objavljuje dnevne referentne tečajeve eura od siječnja 2023. zbog pristupanja Hrvatske europodručju. Posuvremenjeni okvir za referentne tečajeve eura uskoro će biti objavljen u odgovarajućem odjeljku mrežnih stranica ESB‑a.

Tržišna infrastruktura i platni promet

Odluka ESB‑a o pristupu određenim podatcima iz sustava TARGET i o njihovoj upotrebi

Upravno vijeće donijelo je 6. ožujka 2023. Odluku ESB/2023/3 o pristupu određenim podacima iz sustava TARGET i o njihovoj upotrebi i stavljanju izvan snage Odluke ESB/2010/9. Tim se novim pravnim aktom uređuje pristup središnjih banaka Eurosustava podatcima na razini transakcija za analitičko okružje sustava TARGET i upotreba tih podataka, posebno kada je riječ o zaštiti povjerljivosti.

Savjetovanja o zakonodavstvu

Mišljenje ESB‑a o stopi pričuve

Upravno vijeće donijelo je 2. ožujka 2023. Mišljenje CON/2023/6 na zahtjev središnje banke Magyar Nemzeti Bank.

Mišljenje ESB‑a o ograničenjima gotovinskih plaćanja doprinosa za javno socijalno osiguranje

Upravno vijeće donijelo je 7. ožujka 2023. Mišljenje CON/2023/7, koje se odnosi na Slovačku, na ESB‑ovu vlastitu inicijativu.

Mišljenje ESB‑a o privremenom prekidu otplate hipoteke

Upravno vijeće donijelo je 20. ožujka 2023. Mišljenje CON/2023/8 na ESB‑ovu vlastitu inicijativu.

Upravljanje

Preporuka ESB‑a o vanjskim revizorima Hrvatske narodne banke

Upravno vijeće donijelo je 7. ožujka 2023. Preporuku ESB/2023/4 Vijeću Europske Unije o vanjskim revizorima Hrvatske narodne banke.

Novi član Odbora za tržišnu infrastrukturu

Upravno vijeće imenovalo je 17. ožujka 2023. Alexandrea Gautiera, novog zamjenika direktora glavne uprave Financijska stabilnost i operacije središnje banke Banque de France, članom Odbora za tržišnu infrastrukturu kao predstavnika središnje banke Banque de France u razdoblju od 3. travnja 2023. do 31. svibnja 2023., kada će završiti i mandati drugih članova Odbora. Alexandre Gautier na toj će dužnosti zamijeniti Ivana Odonnata, koji je preuzeo drugu ulogu i koji je smijenjen s dužnosti člana Odbora za tržišnu infrastrukturu.

Statistika

Godišnje posuvremenjivanje popisa izvještajnih jedinica za podatke na razini grupe u vezi s držanjima vrijednosnih papira

Upravno vijeće odobrilo je 23. ožujka 2022. posuvremenjeni popis izvještajnih jedinica za podatke na razini grupe u vezi sa statističkim podatcima o držanju vrijednosnih papira. Od 2016. taj se popis posuvremenjuje najmanje jednom godišnje na osnovi kvantitativnih i kvalitativnih kriterija iz članka 2. stavka 4. Uredbe ESB/2012/24. Nadležna nacionalna središnja banka obavijestit će subjekte na koje se te promjene odnose u skladu s člankom 2. stavkom 8. Uredbe ESB/2012/24.

Nadzor banaka ESB‑a

Godišnje izvješće ESB‑a o nadzornim aktivnostima u 2022.

Upravno vijeće donijelo je 28. veljače 2023. Godišnje izvješće ESB‑a o nadzornim aktivnostima, odobrilo njegovu objavu i njegovo dostavljanje Europskom parlamentu, Vijeću Europske unije, Europskoj komisiji, Euroskupini i nacionalnim parlamentima država članica sudionica. Izvješće je objavljeno na mrežnim stranicama ESB‑a o nadzoru banaka 21. ožujka 2023., na dan kada ga je predsjednik Nadzornog odbora predstavio Europskom parlamentu.

Odluka ESB‑a o ukupnom iznosu koji će se naplatiti za nadzorne zadaće za 2022.

Upravno vijeće donijelo je 28. veljače 2023. Odluku ESB/2023/2 o ukupnom iznosu godišnjih naknada za nadzor za 2022.

Odluka ESB‑a o prenošenju ovlasti za donošenje odluka o nadzorima na licu mjesta i provjerama internih modela

Upravno vijeće donijelo je 10. ožujka 2023. Odluku ESB/2023/5 o prenošenju ovlasti za donošenje odluka o nadzorima na licu mjesta i provjerama internih modela. Tom se odlukom utvrđuju kriteriji za prenošenje ovlasti za donošenje odluka voditeljima radnih jedinica ESB‑a u vezi s donošenjem odluka o nadzorima na licu mjesta i odluka o provjerama internih modela. Prenošenjem ovlasti za donošenje odluka ne dovodi se u pitanje nadzorna procjena koja se provodi radi donošenja nadzornih odluka ESB‑a nakon nadzora na licu mjesta i provjere internih modela.

KONTAKT

Europska središnja banka

glavna uprava Odnosi s javnošću

Reprodukcija se dopušta uz navođenje izvora.

Kontaktni podatci za medije