Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Decizii adoptate de Consiliul guvernatorilor BCE (altele decât deciziile de stabilire a ratelor dobânzilor)

Martie 2023

31 martie 2023

Comunicare externă

Rapoarte privind publicarea de date legate de schimbările climatice aferente portofoliilor care nu au legătură cu politica monetară ale BCE și obligațiunilor corporative deținute de Eurosistem în scopuri de politică monetară

La data de 23 martie 2023, BCE a publicat primele date financiare legate de schimbările climatice, prezentate în două rapoarte, care oferă informații despre amprenta de carbon a portofoliilor sale și expunerea acestora la riscurile climatice, precum și despre guvernanța, strategia și gestionarea riscurilor legate de schimbările climatice. Datele publicate se referă la deținerile Eurosistemului de titluri emise de sectorul corporativ în cadrul programului de achiziționare de titluri emise de sectorul corporativ și al programului de achiziționare în regim de urgență în caz de pandemie, precum și la portofoliile exprimate în euro care nu au legătură cu politica monetară ale BCE, inclusiv portofoliul său de fonduri proprii și fondul de pensii al personalului. Din acest moment, BCE va publica anual informații legate de schimbările climatice cu privire la aceste portofolii, optimizând totodată în permanență datele publicate pe măsură ce calitatea și disponibilitatea acestora se îmbunătățesc. Comunicatul de presă pe această temă este disponibil pe website-ul BCE.

Politică monetară

Respectarea de către băncile centrale a interdicțiilor privind finanțarea monetară și accesul privilegiat

La data de 29 martie 2023, în conformitate cu Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), care conferă BCE misiunea de a monitoriza respectarea de către băncile centrale din UE a interdicțiilor menționate la articolele 123 și 124 din TFUE și în regulamentele conexe, Consiliul guvernatorilor a aprobat raportul de monitorizare pentru anul 2022. Informații suplimentare pe această temă vor fi disponibile într-o secțiune specială a Raportului anual 2022 al BCE, care va fi publicat pe website-ul BCE la data de 25 mai 2023.

Operațiuni de piață

Declarație comună privind publicarea de informații referitoare la schimbările climatice pentru produsele financiare structurate

La data de 13 martie 2023, autoritățile europene de supraveghere (AES) și BCE au emis o declarație comună pentru a evidenția importanța, în ceea ce privește produsele financiare structurate, a publicării, de asemenea, de informații referitoare la schimbările climatice cu privire la activele suport. Declarația a confirmat faptul că AES și BCE depun eforturi în vederea îmbunătățirii standardelor de publicare de informații privind activele securitizate, incluzând informații noi, proporționale și țintite legate de schimbările climatice. Declarația comună este disponibilă pe website-ul BCE.

Modificarea orei de calcul al cursurilor valutare de referință ale euro

La data de 17 martie 2023, Consiliul guvernatorilor a decis să modifice ora de calcul al cursurilor valutare de referință ale euro (cunoscute și sub denumirea de „cursuri de referință ale BCE”) la aproximativ 14.10 (ora Europei Centrale), cu începere de la 3 aprilie 2023, pentru a evita suprapunerile cu ora publicării deciziilor de politică monetară ale BCE, respectiv 14.15 (ora Europei Centrale). Totodată, Consiliul guvernatorilor a luat notă de eliminarea, începând cu luna ianuarie 2023, a kunei croate de pe lista monedelor pentru care BCE publică zilnic cursuri valutare de referință ale euro, ca urmare a aderării Croației la zona euro. Cadrul actualizat pentru cursurile valutare de referință ale euro va fi disponibil în curând în secțiunea relevantă de pe website-ul BCE.

Infrastructura pieței și plăți

Decizia BCE privind accesul la anumite date din TARGET și utilizarea acestora

La data de 6 martie 2023, Consiliul guvernatorilor a adoptat Decizia BCE/2023/3 privind accesul la anumite date din TARGET și utilizarea acestora și de abrogare a Deciziei BCE/2010/9. Noul act juridic reglementează accesul băncilor centrale din Eurosistem la datele la nivel de tranzacție și utilizarea acestora pentru Mediul analitic TARGET, îndeosebi în ceea ce privește asigurarea confidențialității.

Avize privind acte juridice

Avizul BCE cu privire la rata rezervelor minime obligatorii

La data de 2 martie 2023, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2023/6, la solicitarea Magyar Nemzeti Bank.

Avizul BCE cu privire la limitarea plăților în numerar pentru contribuțiile sociale publice

La data de 7 martie 2023, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2023/7 cu privire la Slovacia, elaborat de BCE din proprie inițiativă.

Avizul BCE cu privire la perioadele fără plăți ipotecare

La data de 20 martie 2023, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2023/8 cu privire la Polonia, elaborat de BCE din proprie inițiativă.

Guvernanță corporativă

Recomandarea BCE cu privire la auditorii externi ai Hrvatska narodna banka

La data de 7 martie 2023, Consiliul guvernatorilor a adoptat Recomandarea BCE/2023/4 către Consiliul Uniunii Europene cu privire la auditorii externi ai Hrvatska narodna banka.

Un nou membru al Comitetului pentru infrastructura pieței

La data de 17 martie 2023, Consiliul guvernatorilor l-a numit pe Alexandre Gautier, noul director general adjunct pentru stabilitate financiară și operațiuni din cadrul Banque de France, în calitate de membru al Comitetului pentru infrastructura pieței (MIB), reprezentând Banque de France, de la 3 aprilie 2023 până la 31 mai 2023, astfel încât mandatul acestuia să coincidă cu cele ale tuturor celorlalți membri ai MIB. Dl Gautier îl înlocuiește pe Ivan Odonnat, care a preluat o altă funcție și căruia i-a fost retrasă calitatea de membru al MIB.

Statistică

Actualizarea anuală a listei agenților raportori de date la nivel de grup cu privire la statisticile referitoare la deținerile de titluri de valoare

La data de 23 martie 2023, Consiliul guvernatorilor a aprobat lista actualizată a agenților raportori de date la nivel de grup cu privire la statisticile referitoare la deținerile de titluri de valoare. Din anul 2016, lista a fost actualizată cel puțin o dată pe an pe baza criteriilor cantitative și calitative prevăzute la articolul 2 alineatul (4) din Regulamentul BCE/2012/24. Entitățile afectate de modificări vor fi notificate de banca centrală națională relevantă în conformitate cu articolul 2 alineatul (8) din Regulamentul BCE/2012/24.

Supravegherea bancară a BCE

Raportul anual 2022 al BCE privind activitățile de supraveghere

La data de 28 februarie 2023, Consiliul guvernatorilor a adoptat Raportul anual 2022 al BCE privind activitățile de supraveghere, a aprobat transmiterea acestuia către Parlamentul European, Consiliul UE, Comisia Europeană, Eurogrupul și parlamentele naționale ale statelor membre participante și a autorizat publicarea acestuia. Raportul a fost publicat pe website-ul BCE privind supravegherea bancară la 21 martie 2023, dată la care a fost prezentat în fața Parlamentului European de președintele Consiliului de supraveghere.

Decizia BCE privind valoarea totală a taxelor anuale de supraveghere care urmează să fie percepute pentru atribuții de supraveghere pentru 2022

La data de 28 februarie 2023, Consiliul guvernatorilor a adoptat Decizia BCE/2023/2 privind valoarea totală a taxelor anuale de supraveghere pentru 2022.

Decizia BCE privind delegarea competenței de a adopta decizii referitoare la inspecțiile la fața locului și la investigațiile privind modelele interne

La data de 10 martie 2023, Consiliul guvernatorilor a adoptat Decizia BCE/2023/5 privind delegarea competenței de a adopta decizii referitoare la inspecțiile la fața locului și la investigațiile privind modelele interne. Decizia stabilește criteriile pentru delegarea competențelor decizionale șefilor de unități operative din cadrul BCE pentru adoptarea deciziilor privind inspecțiile la fața locului și a deciziilor referitoare la investigațiile privind modelele interne. Delegarea competențelor decizionale nu aduce atingere evaluării în materie de supraveghere care trebuie realizată în vederea adoptării deciziilor BCE în materie de supraveghere în urma inspecției la fața locului și a investigației privind modelele interne.

CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media