Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az EKB Kormányzótanácsának (a kamatdöntéseken kívüli) döntései

2023. március

2023. március 31.

Külső tájékoztatás

Jelentések az éghajlattal kapcsolatos adatközlésekről, amelyek EKB nem monetáris politikai célú portfólióiról és az eurorendszer monetáris politikai célú vállalati kötvényállományairól szólnak

2023. március 23-án az EKB első ízben közzétette éghajlattal kapcsolatos pénzügyi adatait. Két jelentésben számol be a portfóliói karbonlábnyomáról és éghajlati kockázatoknak való kitettségéről, valamint az éghajlattal kapcsolatos szervezetirányításról, stratégiáról és kockázatkezelésről. Az adatközlések tárgya az eurorendszernek a vállalati szektort érintő és a pandémiás vészhelyzeti vásárlási programok alatt vásárolt vállalati értékpapír-állományai, valamint az EKB euroalapú, nem monetáris politikai célú portfóliói, beleértve a saját vagyonalap-portfólióját és munkavállalói nyugdíjalapját. Az EKB ezután minden évben közzétesz az említett portfóliókra vonatkozó éghajlati adatokat, miközben az adatok minőségének és hozzáférhetőségének javításával folyamatosan fejleszti az adatközlést. A vonatkozó sajtóközlemény az EKB honlapján olvasható.

Monetáris politika

A központi bank megfelelése a monetáris finanszírozás és a kiváltságos hozzáférés tilalmának

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés értelmében az EKB feladata ellenőrizni, hogy az uniós központi bankok megfelelnek-e a Szerződés 123. és 124. cikkében, valamint a vonatkozó rendeletekben foglalt tiltó rendelkezéseknek. Az EKB Kormányzótanácsa ennek megfelelően 2023. március 29-én jóváhagyta a 2022-re vonatkozó ellenőrző jelentést. Erről további tájékoztatás az EKB honlapján 2023. május 25-én megjelenő 2022. évi Éves jelentés külön fejezetében található.

Piaci műveletek

Közös nyilatkozat a strukturált pénzügyi termékekről szóló, éghajlatváltozással kapcsolatos adatközlésről

2023. március 13-án az európai felügyeletek (EFH-k) és az EKB közös nyilatkozatot adtak ki hangsúlyozandó, hogy a strukturált pénzügyi termékekkel kapcsolatban fontos közzétenni a fedezeti eszközökre vonatkozó, éghajlattal kapcsolatos adatokat is. A nyilatkozatban megerősítették, hogy céljuk az értékpapírosított eszközökre vonatkozó adatközlési standardok javítása azáltal, hogy az adatközlésbe belefoglalnak új, az éghajlatváltozással kapcsolatos, arányos és célzott adatokat. A közös nyilatkozat szövege az EKB honlapján olvasható.

Az euro-referenciaárfolyamok számítási időpontjának módosítása

2023. március 17-én a Kormányzótanács úgy döntött, hogy 2023. április 3-án közép-európai idő szerint 14:10-re módosítja az euro-referenciaárfolyamok (más néven EKB referencia-árfolyamok) kiszámításának időpontját, hogy az ne essen egybe az EKB monetáris politikai döntéseinek közzétételével (közép-európai idő szerint 14:15). Továbbá konstatálták, hogy a horvát kunát 2023 januárjától – Horvátország euroövezethez történő csatlakozása nyomán – törölték azon valuták jegyzékéből, amelyekre vonatkozóan az EKB napi euro-referenciaárfolyamot tesz közzé. Az euro-referenciaárfolyamok frissített keretrendszere hamarosan megtekinthető az EKB honlapjának megfelelő menüpontja alatt.

Piaci infrastruktúra és fizetésforgalom

EKB-határozat egyes TARGET adatokhoz való hozzáférésről és azok felhasználásáról

A Kormányzótanács 2023. március 6-án elfogadta az egyes TARGET adatokhoz való hozzáférésről és azok felhasználásáról, valamint az EKB/2010/9 határozat hatályon kívül helyezéséről szóló EKB/2023/3 határozatot. Az új jogszabály az eurorendszer központi bankjait szabályozza a TARGET analitikai környezethez kapcsolódó tranzakciószintű adatokhoz való hozzáférésben és azok felhasználásában, különös tekintettel a bizalmas jelleg garantálására.

Jogalkotással kapcsolatos tanácsadás

Az EKB véleménye a kötelező tartalékráta mértékéről

A Kormányzótanács 2023. március 2-án elfogadta a CON/2023/6 véleményt, amelyet a Magyar Nemzeti Bank megkeresése alapján adott ki.

Az EKB véleménye az állami társadalombiztosítási járulékokkal kapcsolatos készpénzfizetések korlátozásáról

A Kormányzótanács 2023. március 7-én elfogadta az EKB saját kezdeményezésére kiadott, Szlovákiát érintő CON/2023/7 véleményt.

Az EKB véleménye a jelzálogtörlesztés szüneteltetéséről

A Kormányzótanács 2023. március 20-án elfogadta az EKB saját kezdeményezésére kiadott, Lengyelországot érintő CON/2023/8 véleményt.

Szervezetirányítás

Az EKB ajánlása a Hrvatska narodna banka külső könyvvizsgálóiról

A Kormányzótanács 2023. március 7-én elfogadta az Európai Unió Tanácsának címzett EKB/2023/4 ajánlást a Hrvatska narodna banka külső könyvvizsgálóiról.

A Piaci Infrastruktúra Testület új tagja

2023. március 17-én a Kormányzótanács kinevezte Alexandre Gautier-t, a Banque de France pénzügyi stabilitásért és piaci műveletekért felelős új főigazgató-helyettesét, hogy a Piaci Infrastruktúra Testület (MIB) tagjaként képviselje a Banque de France-t. A kinevezés 2023. április 3-tól 2023. május 31-ig szól, hogy egybeessen a MIB összes többi tagjának megbízatásával. Gautier Ivan Odonnat-t helyettesíti, aki jelenleg másik szerepkört tölt be, és visszahívták a MIB tagságából.

Statisztika

Az értékpapírállomány-statisztikai csoportos adatszolgáltatók jegyzékének éves aktualizálása

A Kormányzótanács 2023. március 23-án jóváhagyta az értékpapírállomány-statisztikára vonatkozó csoportos adatszolgáltatók aktualizált jegyzékét. A jegyzéket 2016 óta legalább évente egyszer aktualizáljuk az EKB/2012/24 rendelet 2. cikkének (4) bekezdésében előírt kvantitatív és kvalitatív kritériumok alapján. A változásokban érintett szervezeteket az illetékes nemzeti központi bank értesíti az EKB/2012/24 rendelet 2. cikkének (8) bekezdése értelmében.

Az EKB bankfelügyelete

Az EKB éves jelentése a 2022. évi felügyeleti tevékenységéről

2023. február 28-án a Kormányzótanács elfogadta az EKB felügyeleti tevékenységéről szóló 2022. évi Éves jelentést, és engedélyezte továbbítását az Európai Parlament, az EU Tanácsa, az Európai Bizottság, az eurocsoport és a mechanizmusban részt vevő tagállamok nemzeti parlamentjei felé, valamint engedélyezte a közzétételét. A jelentés 2023. március 21-én jelent meg az EKB bankfelügyeleti honlapján, ugyanazon a napon, amelyen a Felügyeleti Testület elnöke az Európai Parlament elé terjesztette.

EKB-határozat a 2022-es felügyeleti feladatok ellenében kivetett teljes díjösszegről

A Kormányzótanács 2023. február 28-án elfogadta a 2022-re eső éves felügyeleti díjak teljes összegéről szóló EKB/2023/2 határozatot.

EKB-határozat a helyszíni ellenőrzésekkel és a belső modellek vizsgálatával kapcsolatos határozatok tekintetében a határozathozatali hatáskör átruházásáról

2023. március 10-én a Kormányzótanács elfogadta a helyszíni ellenőrzésekkel és a belső modellek vizsgálatával kapcsolatos határozatok tekintetében a határozathozatali hatáskör átruházásáról szóló EKB/2023/5 határozatot. Ebben meghatározzák a döntéshozatali hatáskörök EKB szervezeti egységek vezetőire való átruházásának kritériumait olyan határozatok meghozatala céljából, amelyek a helyszíni ellenőrzésekkel és a belső modellek vizsgálatával kapcsolatosak. A döntéshozatali hatáskörök átruházása nem sérti az EKB felügyeleti határozatainak elfogadását célzó felügyeleti értékelést, amely a helyszíni ellenőrzést és a belső modellek vizsgálatát követi.

KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok