European Central Bank - eurosystem
Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Europeiska centralbanken (1998–)

ECB ersatte Europeiska monetära institutet (EMI) den 1 juni 1998. EMI:s ordförande Willem Frederik Duisenberg blev ECB:s första ordförande, vilket ansågs skapa kontinuitet. ECB ärvde både en betydande mängd förberedande arbete och EMI:s hela infrastruktur, inklusive personal som var beredd att utföra sina uppgifter på ECB. Trots detta skilde ECB:s organisationsstruktur sig från EMI:s på flera sätt, och strukturen har fortsatt att utvecklas tills idag.

EMI:s förberedande arbete bidrog till upprättandet av ECB vars viktiga milstolpar har varit införandet av euron den 1 januari 1999 och kontantövergången den 1 januari 2002.

Om ECB

ECB:s historiska handlingar består av filer relaterade till möten i ECB:s beslutande organ, rättsakter och rättsliga instrument, handlingar av Europeiska centralbankssystemets kommittéer samt andra operativa och administrativa handlingar.

Offentliggjorda handlingar hittas under motsvarande flik i det offentliga registret över handlingar

Alla sidor i detta avsnitt