Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Vårt penningpolitiska utlåtande i korthet – mars 2023

Vad beslutade vi?

Vi höjde styrräntorna med 0,5 procentenheter

Våra framtida beslut kommer att avgöras av hur vi ser på inflationsutvecklingen och på våra tidigare räntebesluts effekt på inflationen.

Vad händer i ekonomin?

Inflationen är fortfarande alltför hög och kommer att förbli så ett tag framöver

Energipriserna har gått ner kraftigt. Men det pristryck som finns kommer alltmer från livsmedel, industrivaror och tjänster.

Ekonomin går bättre än väntat men är fortsatt svag

Den ser ut att återhämta sig under kommande månader Med billigare energi, färre leveransproblem och företagen fullt sysselsatta med att beta av orderböckerna ser företag och konsumenter framtiden an med mer tillförsikt.

Arbetsmarknaden är fortsatt stark

Nya jobb tillkommer fortfarande Med högre löner återfår arbetstagare en del av den köpkraft som gått förlorad till följd av hög inflation.

Hur kommer ekonomin att utvecklas?

Även om ekonomin är svag just nu räknar vi med att den stärks under kommande år. De senaste spänningarna på finansmarknaderna gör dessa utsikter mer osäkra.

Prognoser för euroområdets ekonomiska tillväxt 2023 och kommande år
(prognoser från mars 2023)

Inflationen har troligen nått sin högsta nivå och vi ser en gradvis återgång till vårt 2-procentsmål. De senaste spänningarna på finansmarknaderna gör dessa utsikter mer osäkra.

Prognoser för inflation i euroområdet 2023 och kommande år
(prognoser från mars 2023)

SE ÄVEN

För mer ingående info

PENNINGPOLITISKA BESLUT

Här hittar du ECB-rådets senaste beslut om räntor och instrument.

Pressmeddelande

PENNINGPOLITISKT UTLÅTANDE

Läs mer om skälen bakom besluten.

Penning­politiskt utlåtande
VILL DU VETA MER? SE VÅR FÖRKLARING
LÄS MER
Vad är penningpolitik?