Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skrót oświadczenia o polityce pieniężnej – marzec 2023

Nasze decyzje

Podnieśliśmy stopy procentowe, o 0,5 pkt proc.

Nasze przyszłe decyzje będą zależeć od naszej oceny rozwoju inflacji w przyszłości oraz od skuteczności wcześniejszych podwyżek stóp w opanowaniu inflacji.

Sytuacja gospodarcza

Inflacja nadal jest za wysoka i taka pozostanie jeszcze przez pewien czas

Ceny energii gwałtownie się obniżyły. Inflacja pozostaje jednak wysoka z powodu narastającej presji ze strony cen żywności, towarów przemysłowych i usług.

Kondycja gospodarki jest lepsza, niż przewidywano, ale pozostaje słaba

W nadchodzących miesiącach powinno nastąpić ożywienie gospodarcze, nawet pomimo zwiększenia się niepewności. Ceny energii spadły, problemy podażowe się zmniejszyły, a firmy aktywnie realizują wcześniejsze zamówienia – dzięki temu wzrosło zaufanie przedsiębiorstw i konsumentów co do przyszłości.

Rynek pracy nadal jest silny

Wciąż powstają nowe miejsca pracy. Wzrost płac powoduje, że pracownicy częściowo odzyskują siłę nabywczą utraconą z powodu wysokiej inflacji.

Nasze projekcje dotyczące rozwoju sytuacji gospodarczej

Gospodarka jest obecnie słaba, ale oczekujemy jej ożywienia w nadchodzących latach. Niedawne napięcia na rynkach finansowych powodują, że perspektywy gospodarcze są bardziej niepewne.

Projekcje wzrostu gospodarczego w strefie euro na 2023 i kolejne lata
(projekcje z marca 2023)

Inflacja prawdopodobnie osiągnęła już maksimum i oczekujemy jej stopniowego obniżania się do docelowego poziomu 2%. Niedawne napięcia na rynkach finansowych powodują, że perspektywy gospodarcze są bardziej niepewne.

Projekcje inflacji w strefie euro na 2023 i kolejne lata
(projekcje z marca 2023)

POLECAMY TAKŻE

Szczegółowe informacje

DECYZJE W SPRAWIE POLITYKI PIENIĘŻNEJ

Zobacz, co Rada Prezesów zdecydowała w sprawie stóp procentowych i innych instrumentów EBC na swoim ostatnim posiedzeniu.

Komunikat prasowy

OŚWIADCZENIE O POLITYCE PIENIĘŻNEJ

Poznaj uzasadnienie aktualnych decyzji w sprawie polityki pieniężnej.

Oświadczenie o polityce pieniężnej
NIE JESTEŚ EKSPERTEM? PRZYDA SIĘ OBJAŚNIACZ!
OBJAŚNIAMY:
Na czym polega polityka pieniężna?