Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Onze verklaring over het monetair beleid in een oogopslag - maart 2023

Wat hebben we beslist?

We hebben de rentetarieven verhoogd, met 0,5 procentpunt

Onze komende beslissingen zullen afhangen van de toekomstige ontwikkeling van de inflatie en van de mate waarin onze vorige renteverhogingen de inflatie temperen.

Wat gebeurt er in de economie?

De inflatie is nog steeds te hoog en dat blijft nog enige tijd zo

De energieprijzen zijn sterk gedaald. Maar de opwaartse prijsdruk komt meer en meer van voeding, industriële goederen en diensten.

De economie doet het beter dan verwacht, maar blijft zwak

De volgende maanden wordt een herstel verwacht, hoewel de onzekerheid is toegenomen. Nu energie goedkoper wordt, de aanvoerproblemen afnemen en bedrijven hard werken om achterstallige orders in te lopen, kijken ondernemers en consumenten met meer vertrouwen naar de toekomst.

De arbeidsmarkt blijft sterk

Er komen nog altijd nieuwe banen bij. Door de hogere lonen maken werknemers een deel van de verloren koopkracht vanwege de hoge inflatie goed.

Hoe zien we de ontwikkeling van de economie?

De economie is nu zwak, maar de komende jaren verwachten we een opleving. Recente spanningen in de financiële markten maken deze vooruitzichten onzekerder.

Projecties voor de economische groei van het eurogebied in 2023 en de komende jaren
(projecties vanaf maart 2023)

De inflatie is waarschijnlijk over het hoogtepunt heen en we verwachten dat ze geleidelijk afneemt naar onze doelstelling van 2%. Recente spanningen in de financiële markten maken deze vooruitzichten onzekerder.

Projecties voor de inflatie van het eurogebied in 2023 en de komende jaren
(projecties vanaf maart 2023)

ZIE OOK

Meer informatie

BESLISSINGEN OVER HET MONETAIR BELEID

Dit is wat de Raad van Bestuur bij de meest recente vergadering heeft besloten over de rentetarieven en andere instrumenten van de ECB.

Persbericht

VERKLARING OVER HET MONETAIR BELEID

Lees onze toelichting op de recentste beslissingen over het monetair beleid.

Verklaring over het monetair beleid
GEEN EXPERT? BEKIJK ONZE EXPLAINER
MEER INFO
Wat is monetair beleid?