European Central Bank - eurosystem
Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Veckobalansräkning

Eurosystemets veckobalansräkningar publiceras på en tisdag och avser föregående fredag.

Undantag från publiceringsdatum

Publiceringsdatum för den första balansräkningen varje kvartal infaller normalt på en onsdag (i stället för på en tisdag) för att få mer tid att slutföra kvartalsomvärderingen av tillgångar och skulder, som återspeglas i dessa balansräkningar.

Publiceringsdatum 2023 som avviker från den generella regeln:
Status Vecka Rapporteringsdatum Publiceringsdatum Veckodag Orsak
QFS Vecka 52, 2022 30 december 2022 4 januari 2023 Onsdag Kvartalets första balansräkning
QFS Vecka 13 31 mars 2023 5 april 2023 Onsdag Kvartalets första balansräkning
WFS Vecka 14 7 april 2023 12 april 2023 Onsdag Annandag påsk
(Target-systemet är stängt)
WFS Vecka 17 28 april 2023 3 maj 2023 Onsdag Första maj (Target-systemet är stängt)
QFS Vecka 26 30 juni 2023 5 juli 2023 Onsdag Kvartalets första balansräkning
QFS Vecka 39 29 september 2023 4 oktober 2023 Onsdag Kvartalets första balansräkning
WFS Vecka 51 22 december 2023 28 december 2023 Torsdag Juldagen och annandag jul (Target-systemet är stängt)

När Target2-systemet är stängt och dagen därför inte är avvecklingsdag för penningmarknadstransaktioner i euro eller för valutatransaktioner som inbegriper euro räknas dagen som en icke-bankdag för Eurosystemetets finansiella rapportering. Om sådana ytterligare icke-bankdagar infaller under den period då veckobalansräkningen upprättas förlängs perioden på motsvarande sätt.

Alla sidor i detta avsnitt