European Central Bank - eurosystem
Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Veckobalansräkning

Eurosystemets veckobalansräkningar publiceras på en tisdag och avser föregående fredag.

Undantag från publiceringsdatum

Publiceringsdatum för den första balansräkningen varje kvartal infaller normalt på en onsdag (i stället för på en tisdag) för att få mer tid att slutföra kvartalsomvärderingen av tillgångar och skulder, som återspeglas i dessa balansräkningar.

Publiceringsdatum 2022 som avviker från den generella regeln:
Status Vecka Rapporteringsdatum Publiceringsdatum Veckodag Orsak
QFS Vecka 52, 2021 31 december 2021 5 januari 2022 Onsdag Kvartalets första balansräkning
QFS Vecka 13 1 april 2022 6 april 2022 Onsdag Kvartalets första balansräkning
WFS Vecka 15 15 april 2022 20 april 2022 Onsdag Annandag påsk
(Target-systemet är stängt)
QFS Vecka 26 1 juli 2022 6 juli 2022 Onsdag Kvartalets första balansräkning
QFS Vecka 39 30 september 2022 5 oktober 2022 Onsdag Kvartalets första balansräkning
WFS Vecka 51 23 december 2022 28 december 2022 Onsdag Julhelg (Target-systemet är stängt)

När Target2-systemet är stängt och dagen därför inte är avvecklingsdag för penningmarknadstransaktioner i euro eller för valutatransaktioner som inbegriper euro räknas dagen som en icke-bankdag för Eurosystemetets finansiella rapportering. Om sådana ytterligare icke-bankdagar infaller under den period då veckobalansräkningen upprättas förlängs perioden på motsvarande sätt.

Alla sidor i detta avsnitt