European Central Bank - eurosystem
Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Седмични финансови отчети

Седмичният финансов отчет на Евросистемата се публикува във вторник и се отнася за предходния петък.

Изключения от датата на публикуване

Денят на публикуване на първия финансов отчет за всяко тримесечие обикновено е сряда (вместо вторник), за да има повече време за извършване на тримесечната преоценка на активите и пасивите, отразена в него.

Дати на публикуване през 2023 г., които се отклоняват от общото правило:
Отчет Седмица Отчетна дата Дата на публикуване Ден на седмицата Причина
Тримесечен финансов отчет Седмица 52, 2022 г. 30 декември 2022 г. 4 януари 2023 г. сряда Първи финансов отчет за тримесечието
Тримесечен финансов отчет Седмица 13 31 март 2023 г. 5 април 2023 г. сряда Първи финансов отчет за тримесечието
Седмичен финансов отчет Седмица 14 7 април 2023 г. 12 април 2023 г. сряда Понеделникът след Великден
(неработен ден на TARGET)
Седмичен финансов отчет Седмица 17 28 април 2023 г. 3 май 2023 г. сряда Ден на труда (неработен ден на TARGET)
Тримесечен финансов отчет Седмица 26 30 юни 2023 г. 5 юли 2023 г. сряда Първи финансов отчет за тримесечието
Тримесечен финансов отчет Седмица 39 29 септември 2023 г. 4 октомври 2023 г. сряда Първи финансов отчет за тримесечието
Седмичен финансов отчет Седмица 51 22 декември 2023 г. 28 декември 2023 г. четвъртък Коледа и Стефановден (неработен ден на TARGET)

Когато е неработен ден на системата TARGET2, и поради това съответният ден не е ден за сетълмент на сделки на паричния пазар в евро и на сделки в чуждестранна валута, свързани с евро, този ден се счита за неработен ден на Евросистемата за целите на финансовото отчитане. Ако такъв допълнителен неработен ден се падне в периода на изготвяне на седмичния финансов отчет, този период съответно се удължава.

Всички страници в този раздел