European Central Bank - eurosystem
Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Седмични финансови отчети

Седмичният финансов отчет на Евросистемата се публикува във вторник и се отнася за предходния петък.

Изключения от датата на публикуване

Денят на публикуване на първия финансов отчет за всяко тримесечие обикновено е сряда (вместо вторник), за да има повече време за извършване на тримесечната преоценка на активите и пасивите, отразена в него.

Дати на публикуване през 2022 г., които се отклоняват от общото правило:
Отчет Седмица Отчетна дата Дата на публикуване Ден на седмицата Причина
Тримесечен финансов отчет Седмица 52, 2021 г. 31 декември 2021 г. 5 януари 2022 г. сряда Първи финансов отчет за тримесечието
Тримесечен финансов отчет Седмица 13 1 април 2022 г. 6 април 2022 г. сряда Първи финансов отчет за тримесечието
Седмичен финансов отчет Седмица 15 15 април 2022 г. 20 април 2022 г. сряда Понеделникът след Великден
(неработен ден на TARGET)
Тримесечен финансов отчет Седмица 26 1 юли 2022 г. 6 юли 2022 г. сряда Първи финансов отчет за тримесечието
Тримесечен финансов отчет Седмица 39 30 септември 2022 г. 5 октомври 2022 г. сряда Първи финансов отчет за тримесечието
Седмичен финансов отчет Седмица 51 23 декември 2022 г. 28 декември 2022 г. сряда Коледни празници (неработен ден на TARGET)

Когато е неработен ден на системата TARGET2, и поради това съответният ден не е ден за сетълмент на сделки на паричния пазар в евро и на сделки в чуждестранна валута, свързани с евро, този ден се счита за неработен ден на Евросистемата за целите на финансовото отчитане. Ако такъв допълнителен неработен ден се падне в периода на изготвяне на седмичния финансов отчет, този период съответно се удължава.

Всички страници в този раздел