European Central Bank - eurosystem
Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Tygodniowe sprawozdania finansowe

Tygodniowe sprawozdania finansowe Eurosystemu ukazują się we wtorki, a są sporządzane według stanu na poprzedni piątek.

Odstępstwa od standardowego terminu publikacji

Pierwsze sprawozdanie finansowe w każdym kwartale ukazuje się zwykle w środę (a nie we wtorek). To daje więcej czasu na dokonanie kwartalnej aktualizacji wyceny aktywów i pasywów, której wyniki uwzględnia się w tym sprawozdaniu.

Daty publikacji w 2022 nieprzypadające we wtorek:
Rodzaj sprawozdania Numer tygodnia Dzień sprawozdawczy Data publikacji Dzień tygodnia Przyczyna odstępstwa
Kwartalne 52/2021 31.12.2021 5.01.2022 Środa Pierwsze sprawozdanie kwartału
Kwartalne 13/2022 1.04.2022 6.04.2022 Środa Pierwsze sprawozdanie kwartału
Tygodniowe 15/2022 15.04.2022 20.04.2022 Środa Poniedziałek Wielkanocny
(zamknięty system TARGET)
Kwartalne 26/2022 1.07.2022 6.07.2022 Środa Pierwsze sprawozdanie kwartału
Kwartalne 39/2022 30.09.2022 5.10.2022 Środa Pierwsze sprawozdanie kwartału
Tygodniowe 51/2022 23.12.2022 28.12.2022 Środa Święta Bożego Narodzenia (zamknięty system TARGET)

Dni, w które system TARGET2 jest zamknięty (więc nie odbywa się rozrachunek transakcji rynku pieniężnego euro i transakcji dewizowych opartych na euro), uznaje się na potrzeby sprawozdawczości finansowej Eurosystemu za dni nierobocze. Jeżeli taki dodatkowy dzień nieroboczy przypada w okresie sporządzania tygodniowego sprawozdania finansowego, ten okres zostaje odpowiednio wydłużony.

Wszystkie strony w tej sekcji