European Central Bank - eurosystem
Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Tygodniowe sprawozdania finansowe

Tygodniowe sprawozdania finansowe Eurosystemu ukazują się we wtorki, a są sporządzane według stanu na poprzedni piątek.

Odstępstwa od standardowego terminu publikacji

Pierwsze sprawozdanie finansowe w każdym kwartale ukazuje się zwykle w środę (a nie we wtorek). To daje więcej czasu na dokonanie kwartalnej aktualizacji wyceny aktywów i pasywów, której wyniki uwzględnia się w tym sprawozdaniu.

Daty publikacji w 2023 nieprzypadające we wtorek:
Rodzaj sprawozdania Numer tygodnia Dzień sprawozdawczy Data publikacji Dzień tygodnia Przyczyna odstępstwa
Kwartalne 52/2022 30.12.2022 4.01.2023 Środa Pierwsze sprawozdanie kwartału
Kwartalne 13/2023 31.03.2023 5.04.2023 Środa Pierwsze sprawozdanie kwartału
Tygodniowe 14/2023 7.04.2023 12.04.2023 Środa Poniedziałek Wielkanocny
(zamknięty system TARGET)
Tygodniowe 17/2023 28.04.2023 3.05.2023 Środa Święto Pracy (zamknięty system TARGET)
Kwartalne 26/2023 30.06.2023 5.07.2023 Środa Pierwsze sprawozdanie kwartału
Kwartalne 39/2023 29.09.2023 4.10.2023 Środa Pierwsze sprawozdanie kwartału
Tygodniowe 51/2023 22.12.2023 28.12.2023 Czwartek Pierwszy i drugi dzień świąt Bożego Narodzenia (zamknięty system TARGET)

Dni, w które system TARGET2 jest zamknięty (więc nie odbywa się rozrachunek transakcji rynku pieniężnego euro i transakcji dewizowych opartych na euro), uznaje się na potrzeby sprawozdawczości finansowej Eurosystemu za dni nierobocze. Jeżeli taki dodatkowy dzień nieroboczy przypada w okresie sporządzania tygodniowego sprawozdania finansowego, ten okres zostaje odpowiednio wydłużony.

Wszystkie strony w tej sekcji