European Central Bank - eurosystem
SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Ugentlige konsoliderede balancer

Eurosystemets ugentlige konsoliderede balance offentliggøres hver tirsdag og vedrører den foregående fredag.

Undtagelser fra denne regel

Offentliggørelsen af den første konsoliderede balance i hvert kvartal sker normalt på en onsdag (i stedet for tirsdag) for at have mere tid til at afslutte den kvartalsvise revaluering af aktiver og passiver, som fremgår heraf.

Offentliggørelsesdatoer i 2022, som ikke følger hovedreglen:
Status Uge Rapporteringsdato Offentliggørelsesdato Ugedag Årsag
QFS uge 52 2021 31. december 2021 5. januar 2022 onsdag Første konsoliderede balance i kvartalet
QFS uge 13 1. april 2022 6. april 2022 onsdag Første konsoliderede balance i kvartalet
WFS uge 15 15. april 2022 20. april 2022 onsdag 2. påskedag
(Target-lukkedag)
QFS uge 26 1. juli 2022 6. juli 2022 onsdag Første konsoliderede balance i kvartalet
QFS uge 39 30. september 2022 5. oktober 2022 onsdag Første konsoliderede balance i kvartalet
WFS uge 51 23. december 2022 28. december 2022 onsdag Jul (Target-lukkedag)

Når Target2-systemet er lukket, og den pågældende dag derfor ikke er en afviklingsdag for transaktioner på europengemarkedet og for valutatransaktioner, hvori indgår euro, anses dagen af regnskabsrapporteringsmæssige årsager ikke for at være en bankdag i Eurosystemet. Falder sådanne yderligere "ikke-bankdage" inden for det tidsrum, hvor den ugentlige konsoliderede balance er under udarbejdelse, forlænges dette tidsrum tilsvarende.

Alle sider i dette afsnit