European Central Bank - eurosystem
SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Ugentlige konsoliderede balancer

Eurosystemets ugentlige konsoliderede balance offentliggøres hver tirsdag og vedrører den foregående fredag.

Undtagelser fra denne regel

Offentliggørelsen af den første konsoliderede balance i hvert kvartal sker normalt på en onsdag (i stedet for tirsdag) for at have mere tid til at afslutte den kvartalsvise revaluering af aktiver og passiver, som fremgår heraf.

Offentliggørelsesdatoer i 2023, som ikke følger hovedreglen:
Status Uge Rapporteringsdato Offentliggørelsesdato Ugedag Årsag
QFS uge 52 2022 30. december 2022 4. januar 2023 onsdag Første konsoliderede balance i kvartalet
QFS uge 13 31. marts 2023 5. april 2023 onsdag Første konsoliderede balance i kvartalet
WFS uge 14 7. april 2023 12. april 2023 onsdag 2. påskedag
(Target-lukkedag)
WFS uge 17 28. april 2023 3. maj 2023 onsdag 1. maj (Target-lukkedag)
QFS uge 26 30. juni 2023 5. juli 2023 onsdag Første konsoliderede balance i kvartalet
QFS uge 39 29. september 2023 4. oktober 2023 onsdag Første konsoliderede balance i kvartalet
WFS uge 51 22. december 2023 28. december 2023 Torsdag Juledag og 2. juledag (Target-lukkedag)

Når Target2-systemet er lukket, og den pågældende dag derfor ikke er en afviklingsdag for transaktioner på europengemarkedet og for valutatransaktioner, hvori der indgår euro, anses dagen af regnskabsrapporteringsmæssige årsager ikke for at være en bankdag i Eurosystemet. Falder sådanne yderligere "ikke-bankdage" inden for det tidsrum, hvor den ugentlige konsoliderede balance er under udarbejdelse, forlænges dette tidsrum tilsvarende.

Alle sider i dette afsnit