European Central Bank - eurosystem
Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Nedēļas finanšu pārskati

Eurosistēmas nedēļas finanšu pārskatus publicē otrdienā un tie attiecas uz iepriekšējo piektdienu.

Publicēšanas grafika izņēmumi

Katra ceturkšņa pirmo finanšu pārskatu parasti publicē trešdienā (nevis otrdienā), lai būtu vairāk laika veikt aktīvu un pasīvu ceturkšņa pārvērtēšanu, kas tiek atspoguļota finanšu pārskatos.

No parastā publicēšanas grafika atšķirīgie publicēšanas datumi 2022. gadā
Statuss Nedēļa Pārskata datums Publicēšanas datums Nedēļas diena Iemesls
CFP 2021. gada 52. nedēļa 31.12.2021. 05.01.2022. Trešdiena Ceturkšņa pirmais finanšu pārskats
CFP 13. nedēļa 01.04.2022. 06.04.2022. Trešdiena Ceturkšņa pirmais finanšu pārskats
NFP 15. nedēļa 15.04.2022. 20.04.2022. Trešdiena Lieldienu pirmdiena
(TARGET slēgšanas diena)
CFP 26. nedēļa 01.07.2022. 06.07.2022. Trešdiena Ceturkšņa pirmais finanšu pārskats
CFP 39. nedēļa 30.09.2022. 05.10.2022. Trešdiena Ceturkšņa pirmais finanšu pārskats
NFP 51. nedēļa 23.12.2022. 28.12.2022. Trešdiena Ziemassvētki (TARGET slēgšanas diena)

Kad TARGET2 sistēma ir slēgta un tāpēc attiecīgā diena nav euro naudas tirgu darījumu un valūtas darījumu, kuros iesaistīts euro, norēķinu diena, tiek uzskatīts, ka finanšu pārskatu sniegšanas kontekstā šī diena nav Eurosistēmas darbadiena. Ja nedēļas finanšu pārskatu sagatavošanas periodā ir šāda papildu diena, kas nav darbadiena, periods tiek attiecīgi pagarināts.

Visas šīs sadaļas lapas