Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
  • PRESSMEDDELANDE

Eurosystemet går vidare till nästa fas av projektet för en digital euro

18 oktober 2023

  • ECB-rådet ska inleda förberedelsefasen för en digital euro efter det att den tvååriga undersökningsfasen avslutats om utformning och distribution av en digital euro
  • Förberedelsefasen kommer att lägga grunden för en potentiell digital euro, med arbete med att färdigställa regelboken och att välja ut leverantörer för utveckling av plattformar och infrastruktur
  • Förberedelsefasen kommer att bana väg för ett eventuellt framtida beslut om utgivning av en digital euro

ECB-rådet beslutade idag att gå vidare till nästa fas i projektet för en digital euro: förberedelsefasen.

Detta beslut följer på slutförandet av den undersökningsfas som Eurosystemet inledde i oktober 2021 för att undersöka möjliga utformnings- och distributionsmodeller för en digital euro. Baserat på resultaten från denna fas, som beskrivs i en rapport som publiceras idag, har ECB utformat en digital euro som ska vara allmänt tillgänglig för privatpersoner och företag genom distribution av mellanhänder under tillsyn av, t.ex. banker.

Tanken är att den digitala euron ska vara en digital form av kontanter som kan användas för alla digitala betalningar i hela euroområdet. Den skulle vara allmänt tillgänglig utan kostnad för basanvändning och tillgänglig både online och off-line. Det skulle erbjuda högsta möjliga integritet och göra det möjligt för användarna att direkt avveckla betalningar i centralbankspengar. Den skulle kunna användas från person till person, på försäljningsställen, vid e-handel och i offentliga transaktioner. Inga digitala betalningsinstrument erbjuder alla dessa funktioner. En digital euro skulle fylla den luckan.

Nästa fas i projektet för en digital euro – förberedelsefasen –inleds den 1 november 2023 och kommer inledningsvis att pågå i två år. Detta inbegriper att färdigställa regelboken för en digital euro och att välja ut leverantörer som kan utveckla en plattform och infrastruktur för en digital euro. Den kommer även att omfatta tester och experiment för att utveckla en digital euro som uppfyller både Eurosystemets krav och användarnas behov, t.ex. vad gäller användarerfarenhet, integritetsskydd, finansiell inkludering och miljöavtryck. ECB kommer att fortsätta att samarbeta med allmänheten och alla intressenter under denna fas. Efter två år kommer ECB-rådet att besluta om man ska gå vidare till nästa etapp i förberedelserna för att bana väg för en eventuell framtida utgivning och lansering av en digital euro.

Starten av förberedelsefasen är inget beslut om huruvida en digital euro ska ges ut. Det beslutet kommer inte att behandlas av ECB-rådet förrän Europeiska unionens lagstiftningsprocess har avslutats. ECB kommer att ta hänsyn till eventuella ändringar i utformningen av den digitala euron som kan bli nödvändiga till följd av lagstiftningsöverläggningarna.

”Vi behöver förbereda vår valuta för framtiden”, sade Christine Lagarde, ECB:s ordförande. ”Vi ser en digital euro som en digital form av kontanter som kan användas kostnadsfritt för alla digitala betalningar och som uppfyller högsta integritetsstandarder. Den skulle samexistera vid sidan av fysiska kontanter, som alltid kommer att vara tillgängliga och ingen kommer att lämnas på efterkälken.”

Med en digital euro skulle dataskydd prioriteras. Eurosystemet skulle inte kunna se användarnas personuppgifter eller koppla betalningsinformation till privatpersoner. Den digitala euron skulle även uppnå en nivå av integritetsskydd för betalningar off-line som liknar kontanter.

Den digitala euron skulle främja motståndskraft, konkurrens och innovation i den europeiska betalningssektorn. Den skulle säkerställa att det finns en paneuropeisk betalningslösning för euroområdet under europeisk styrning. Den skulle förlita sig på sin egen infrastruktur, vilket skulle stärka motståndskraften. Detta skulle också utgöra en plattform där de europeiska mellanhänder som står under tillsyn skulle kunna bygga upp alleuropeiska tjänster för sina kunder, öka effektiviteten, sänka kostnaderna och främja innovation.

”Eftersom människor allt oftare väljer att betala digitalt bör vi vara redo att ge ut en digital euro jämsides med kontanter”, sade Fabio Panetta, ledamot i ECB:s direktion och ordförande i högnivågruppen för en digital euro. ”En digital euro skulle göra europeiska betalningar effektivare och bidra till Europas strategiska oberoende.”

Distribution av digitala euro

Användarna kunde få tillgång till digitala eurotjänster via sina betaltjänstleverantörers egen app och onlinegränssnitt eller via en digital euroapp som tillhandahålls av Eurosystemet. Personer utan tillgång till ett bankkonto eller digital utrustning skulle också kunna betala med en digital euro, t.ex. med hjälp av ett kort som tillhandahålls av ett offentligt organ, t.ex. ett postkontor. Användarna skulle också kunna växla in en digital euro mot kontanter eller vice versa i uttagsautomater.

Eurosystemet ser fram emot en digital euro som skulle vara fri för grundläggande användning för privatpersoner. En kompensationsmodell mellan mellanhänder och handlare skulle säkerställa att det finns incitament för mellanhänder att distribuera digitala euro, vilket är fallet för andra elektroniska betalningsinstrument, och att det finns lämpliga skyddsåtgärder mot alltför höga serviceavgifter för handlare. Eurosystemet skulle bära sina egna kostnader, även de som hänger samman med systemets förvaltning och avveckling.

Öppenhet och nära samarbete med berörda parter är fortfarande viktiga delar av projektet. Eurosystemet har dragit stor nytta av återkoppling från europeiska beslutsfattare, marknadsaktörer och potentiella användare och kommer att fortsätta att aktivt samverka med en mängd olika intressenter. Vi kommer också att fortsätta sitt nära samarbete med EU:s lagstiftare.

Frågor från media kan riktas till Silvia Margiocco, tfn: +49 69 1344 6619, eller Paula González Escribano, tfn.: +49 1512 3815096.

För information

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media