Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs
  • PAZIŅOJUMS PRESEI

Eurosistēma uzsāk digitālā euro projekta nākamo posmu

2023. gada 18. oktobrī

  • Padome pēc divus gadus ilgušā digitālā euro izstrādes un izplatīšanas izpētes posma pabeigšanas uzsāks digitālā euro sagatavošanas posmu.
  • Sagatavošanas posms veidos pamatu iespējamai digitālā euro ieviešanai, un tā ietvaros tiks pabeigta noteikumu kopuma izstrāde un atlasīti pakalpojumu sniedzēji platformas un infrastruktūras izveidei.
  • Sagatavošanas posms pavērs ceļu lēmuma par digitālā euro izlaišanu iespējamai pieņemšanai nākotnē.

Eiropas Centrālās bankas (ECB) Padome šodien nolēma pāriet uz digitālā euro projekta nākamo posmu – sagatavošanas posmu.

Lēmums tika pieņemts pēc izpētes posma pabeigšanas. Eurosistēma uzsāka izpētes posmu 2021. gada oktobrī, lai apzinātu digitālā euro iespējamās izstrādes iespējas un izplatīšanas modeļus. Pamatojoties uz šā posma konstatējumiem, kas sīkāk izklāstīti šodien publicētajā ziņojumā, ECB izstrādājusi digitālo euro, ko izplatītu uzraudzīti starpnieki, piemēram, bankas, tādējādi padarot to plaši pieejamu iedzīvotājiem un uzņēmumiem.

Digitālo euro paredzēts izstrādāt kā skaidro naudu digitālā formā, ko varētu izmantot visiem digitālajiem maksājumiem visā euro zonā. Tas būtu plaši pieejams, tā pamatfunkcijas būtu izmantojamas bez maksas un tas būtu izmantojams gan tiešsaistē, gan bezsaistē. Tas nodrošinātu visaugstāko privātuma līmeni un ļautu lietotājiem veikt zibmaksājumus ar centrālās bankas naudu. To varētu izmantot maksājumiem starp personām, tirdzniecības vietās, e-komercijā un valdības darījumos. Neviens cits digitāls maksāšanas līdzeklis nepiedāvā visas šīs iezīmes. Digitālais euro aizpildītu šo tukšumu.

Digitālā euro projekta nākamais posms – sagatavošanas posms – sāksies 2023. gada 1. novembrī un sākotnēji ilgs divus gadus. Tā ietvaros tiks pabeigta digitālā euro noteikumu kopuma izstrāde un atlasīti pakalpojumu sniedzēji, kas varētu izveidot digitālā euro platformu un infrastruktūru. Tas ietvers arī testēšanu un eksperimentu veikšanu, lai izstrādātu tādu digitālo euro, kas atbilst gan Eurosistēmas prasībām, gan lietotāju vajadzībām, piemēram, attiecībā uz lietotāju pieredzi, privātumu, finansiālo iekļautību un ietekmi uz vidi. ECB šajā posmā turpinās sadarboties ar sabiedrību un visām ieinteresētajām personām. Pēc diviem gadiem Padome pieņems lēmumu, vai pāriet uz nākamo sagatavošanas darbu fāzi, lai pavērtu ceļu iespējamai digitālā euro izlaišanai un ieviešanai nākotnē.

Sagatavošanas posma uzsākšana nenozīmē, ka pieņemts lēmums izlaist digitālo euro. Padome apsvērs šo lēmumu tikai tad, kad būs noslēdzies Eiropas Savienības likumdošanas process. ECB ņems vērā jebkādas digitālā euro izstrādes korekcijas, kas varētu būt nepieciešamas ar likumdošanu saistītu apsvērumu dēļ.

"Mums jāsagatavo mūsu valūta nākotnei," atzīmēja ECB prezidente Kristīne Lagarda (Christine Lagarde). "Mēs paredzam izstrādāt digitālo euro kā skaidro naudu digitālā formā, ko bez maksas var izmantot visiem digitālajiem maksājumiem un kas atbilst augstākajiem privātuma standartiem. Tas pastāvētu vienlaikus ar fizisko skaidro naudu, kas arī turpmāk vienmēr būs pieejama, neatstājot nevienu novārtā."

Digitālais euro padarītu datu aizsardzību par prioritāti. Eurosistēma nevarētu redzēt lietotāju datus un sasaistīt maksājumu informāciju ar atsevišķām personām. Digitālais euro arī nodrošinātu skaidrās naudas līmeņa privātumu bezsaistes maksājumos.

Digitālais euro uzlabotu noturību, veicinātu konkurenci un inovācijas Eiropas maksājumu sektorā. Tas nodrošinātu Eiropas pārvaldībā esošu visas Eiropas maksājumu risinājumu euro zonai. Tas izmantotu savu infrastruktūru, tādējādi stiprinot noturību. Tas arī nodrošinātu platformu, kurā Eiropas uzraudzītie starpnieki varētu izvērst Eiropas mēroga pakalpojumus saviem klientiem, uzlabojot efektivitāti, samazinot izmaksas un veicinot inovācijas.

"Cilvēkiem arvien vairāk izvēloties maksāt digitāli, mums līdztekus skaidrajai naudai jābūt gataviem emitēt digitālo euro," norādīja ECB Valdes loceklis un augsta līmeņa darba grupas digitālā euro jautājumos priekšsēdētājs Fabio Paneta (Fabio Panetta). "Digitālais euro palielinātu Eiropas maksājumu efektivitāti un veicinātu Eiropas stratēģisko autonomiju."

Digitālā euro izplatīšana

Lietotāji varēja piekļūt digitālajiem euro pakalpojumiem, izmantojot maksājumu pakalpojumu sniedzēja izstrādātu lietotni un tiešsaistes saskarni vai Eurosistēmas nodrošinātu digitālā euro lietotni. Iedzīvotāji, kuriem nav piekļuves bankas kontam vai digitālajām ierīcēm, arī varētu veikt maksājumus ar digitālo euro, izmantojot valsts sektora iestādes, piemēram, pasta nodaļas, izsniegtu karti. Lietotāji arī varētu bankomātos apmainīt digitālos euro pret skaidro naudu vai otrādi.

Eurosistēma paredz, ka digitālā euro pamatfunkcijas privātpersonām būtu pieejamas bez maksas. Starpnieku un tirgotāju kompensācijas modelis nodrošinātu stimulus starpniekiem izplatīt digitālo euro, kā tas ir citu elektronisko maksāšanas līdzekļu gadījumā, un nodrošinātu pienācīgus aizsardzības pasākumus pret pārmērīgām pakalpojumu maksām tirgotājiem. Eurosistēma segtu savas izmaksas, t. sk. izmaksas saistībā ar shēmas pārvaldību un norēķinu apstrādi.

Caurredzamība un cieša sadarbība ar ieinteresētajām personām joprojām ir galvenie šā projekta pīlāri. Eurosistēma guvusi lielu labumu no Eiropas lēmumu pieņēmēju, tirgus dalībnieku un potenciālo lietotāju atsauksmēm un turpinās aktīvi sadarboties ar plašu ieinteresēto personu loku. Mēs arī turpināsim cieši sadarboties ar ES likumdevējiem.

Lai saņemtu papildinformāciju, plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus lūdzam vērsties pie Silvijas Mardžioko (Silvia Margiocco; tālr. +49 69 1344 6619) vai Paulas Gonzalesas Eskribano (Paula González Escribano; tālr. +49 1512 3815096).

Piezīmes.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem