Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset
  • LEHDISTÖTIEDOTE

Digitaalisen euron suunnittelu etenee

18.10.2023

  • Euroopan keskuspankissa on päätetty jatkaa valmisteluja, jotta euroalueella voitaisiin tarvittaessa ottaa käyttöön sähköinen versio eurosta.
  • Lähivuosina on tarkoitus saada valmiiksi tarvittavat säännöt ja valita palveluntarjoajia, jotka voisivat auttaa järjestelyissä.
  • Vaaditaan vielä paljon työtä, ennen kuin voidaan päättää, kannattaako euroalueella laskea liikkeeseen digitaalinen euro.

Euroopan keskuspankin neuvosto on päättänyt, että pitkällisen selvitystyön jälkeen voidaan siirtyä tekemään käytännön valmisteluja siltä varalta, että eurosta otetaan käyttöön myös sähköinen versio.

Euroalueen keskuspankeissa eli eurojärjestelmässä on selvitetty vuoden 2021 lokakuulta lähtien, millaiset järjestelyt mahdollisen sähköisen euron tueksi tarvittaisiin ja miten sen haluttaisiin toimivan. Selvitystyön pohjalta on nyt julkaistu raportti, jossa käydään läpi käyttäjien tarpeita. Digitaalisten eurojen haluttaisiin olevan kaikkien euroalueen asukkaiden, yritysten ja yhteisöjen käytettävissä, ja järjestelyt on tarkoitus rakentaa viranomaisten valvonnassa olevien palveluntarjoajien varaan.

Digitaaliset eurot olisivat verrattavissa euroseteleihin ja ‑kolikoihin. Niiden taustalla olisi keskuspankki, niillä voisi maksaa samalla tavalla kaikkialla euroalueella ilman ylimääräisiä kustannuksia, ja maksutiedot pyrittäisiin suojaamaan erittäin hyvin. Sähköiset maksut sujuisivat turvallisesti niin tavallisissa kuin verkkokaupoissakin, ja rahaa voisi siirtää myös yksityishenkilöiden välillä. Virastojen olisi helpompi hoitaa maksuliikenteensä myös niiden kansalaisten kanssa, joilla ei ole pankkitiliä eikä verkkosopimusta. Maksut olisivat perillä välittömästi.

Seuraavaksi pyritään saamaan aikaan tarvittava säännöstö ja etsitään palveluntarjoajia kehittämään toteutusmahdollisuuksia. Järjestelyjä halutaan päästä testaamaan, jotta ne saataisiin vastaamaan käyttäjien tarpeita ja eurojärjestelmän vaatimuksia. Digitaalisen euron haluttaisiin olevan kaikkien käytettävissä, joten käyttö yritetään tehdä mahdollisimman helpoksi. Yksityisyydensuojaan kiinnitetään erityistä huomiota, eikä luontoa haluta kuormittaa turhaan. Suunnittelun yhteydessä kartoitetaan eri käyttäjäryhmien näkemyksiä, ja parin vuoden kuluttua EKP:n neuvosto päättää jatkosta.

Vaaditaan vielä paljon työtä, ennen kuin voidaan päättää, kannattaako euroalueella todella laskea liikkeeseen digitaalinen euro. Euroopan unionissa vasta valmistellaan tarvittavaa lainsäädäntöä, ja EKP ottaa suunnittelussa huomioon lainsäätäjien näkemykset.

EKP:n pääjohtaja Christine Lagarde muistuttaa, että yhteisen rahan halutaan pysyvän ajanmukaisena. Kaikki sähköiset maksut voisi hoitaa euroalueella turvallisesti samalla tavalla, ilman ylimääräisiä kustannuksia. Digitaalinen euro palvelisi niitä, jotka hoitavat mieluiten maksunsa sähköisesti, ja muut voisivat maksaa edelleen tuttuun tapaan euroseteleillä ja ‑kolikoilla.

Maksutietojen halutaan pysyvän mahdollisuuksien mukaan salassa. Tarkoituksena on, että eurojärjestelmä ei voisi tutustua yksittäisten käyttäjien tietoihin eikä seurata heidän maksutottumuksiaan. Ilman verkkoyhteyttä maksettaessa maksut jäisivät periaatteessa vain maksajan ja maksun saajan tietoon.

Sähköisen maksamisen ei haluta olevan euroalueella Euroopan ulkopuolisten palveluntarjoajien varassa. Omien viranomaisten luomat järjestelyt toisivat vakautta maksualalle. Kun samoja palveluja olisi helppo tarjota kaikissa euroalueen maissa, niiden kehittäminen olisi kannattavampaa. Kilpailun lisääntyminen alalla voisi myös laskea kustannuksia.

EKP:n johtokunnan jäsen Fabio Panetta, jonka johdolla valmisteluja on tehty, korostaa valinnanvapauden merkitystä euroalueella. Yhä useammat haluavat hoitaa maksunsa sähköisesti, joten eurosta olisi mielekästä luoda myös sähköinen versio. Kun maksujärjestelyjen taustalla olisivat eurooppalaiset viranomaiset, maksaminen sujuisi varmemmin.

Käytännön järjestelyt

Digitaalisia euroja olisi tarkoitus voida käyttää oman pankin tai muun palveluntarjoajan sovelluksessa tai verkkopalvelussa, tai niitä voisi tallettaa maksukortille esimerkiksi postissa. Myös eurojärjestelmä voisi kehittää tarkoitukseen sopivan sovelluksen. Sähköisiä euroja voisi tarvittaessa muuttaa euroseteleiksi ja ‑kolikoiksi automaatilla, ja päinvastoin.

Eurojärjestelmän tämänhetkisen näkemyksen mukaan sähköisillä euroilla pitäisi voida maksaa ilman ylimääräisiä kustannuksia, kuten seteleillä ja kolikoillakin. Käytön haluttaisiin olevan taloudellisesti kannattavaa myös palveluntarjoajille, ja kaupoilta perittävät palvelumaksut pystyttäisiin silti pitämään kohtuullisina. Keskuspankit vastaisivat omien taustajärjestelyjensä kustannuksista.

Valmistelutyön tueksi kartoitetaan jatkuvasti lainsäätäjien, eurooppalaisten päätöksentekijöiden, eri käyttäjäryhmien ja markkinoiden edustajien näkemyksiä, ja suunnittelun etenemisestä pyritään myös jakamaan tietoa.

Tiedotusvälineiden kysymyksiin vastaavat Silvia Margiocco (puh. +49 69 1344 6619) ja Paula González Escribano (puh. +49 1512 3815096).

Taustatietoa

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle