Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
  • ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Хърватия се присъединява към еврозоната на 1 януари 2023 г.

12 юли 2022 г.

  • Обменният курс на куната е фиксиран на равнище 7,53450 = 1 евро.
  • Хърватски банки са под надзора на ЕЦБ от 2020 г.

Днес Съветът на Европейския съюз одобри официално присъединяването на Хърватия към еврозоната на 1 януари 2023 г. и определи обменен курс на хърватската куна на равнище 7,53450 куни за 1 евро. Този курс съвпада с текущия централен курс на куната в механизма на обменните курсове (ERM II). Европейската централна банка (ЕЦБ) и Hrvatska narodna banka се споразумяха да наблюдават движението на хърватската куна спрямо еврото на валутния пазар до 1 януари 2023 г.

С влизането в сила на 1 октомври 2020 г. на рамката за тясно сътрудничество между ЕЦБ и Hrvatska narodna banka ЕЦБ пое прекия надзор над осем значими институции и наблюдението на 15 по-малко значими институции в Хърватия.

За въпроси журналистите могат да се свържат с Александрин Буйе на телефон +49 172 174 9366.

Забележки

  • Споразумението за наблюдение над куната е в контекста на ERM II. Участието в ERM II и спазването на нормалните граници на отклонение най-малко през последните две години е един от критериите за конвергенция, които трябва да бъдат изпълнени, преди държавата да се присъедини към еврозоната.
  • Обменният курс на куната се установява посредством изменение на Регламент (ЕО) № 2866/98, което ще влезе в сила на 1 януари 2023 г.
ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите