Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
  • ΔΕΛΤΊΟ ΤΎΠΟΥ

Ένταξη της Κροατίας στη ζώνη του ευρώ

12 Ιουλίου 2022

  • Η τιμή μετατροπής του κούνα σε ευρώ ορίζεται σε 7,53450:1.
  • Οι κροατικές τράπεζες εποπτεύονται ήδη από την ΕΚΤ από το 2020.

Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκρινε σήμερα επισήμως την ένταξη της Κροατίας στη ζώνη του ευρώ την 1η Ιανουαρίου 2023 και καθόρισε την τιμή μετατροπής του κούνα Κροατίας σε ευρώ σε 7,53450:1 - η τιμή αυτή συμπίπτει με το επίπεδο της τρέχουσας κεντρικής ισοτιμίας του κούνα εντός του μηχανισμού συναλλαγματικών ισοτιμιών (ΜΣΙ ΙΙ). Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και η Hrvatska narodna banka συμφώνησαν να παρακολουθούν τις εξελίξεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας κούνα-ευρώ στην αγορά συναλλάγματος μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2023.

Με τη θέση σε ισχύ του πλαισίου στενής συνεργασίας μεταξύ της ΕΚΤ και της Hrvatska narodna banka την 1η Οκτωβρίου 2020, η ΕΚΤ έγινε αρμόδια για την άμεση εποπτεία οκτώ σημαντικών ιδρυμάτων και την επίβλεψη 15 λιγότερο σημαντικών ιδρυμάτων στην Κροατία.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην κα Alexandrine Bouilhet, τηλ.: +49 172 174 9366.

Σημειώσεις

  • Η συμφωνία να παρακολουθείται η πορεία του κούνα εμπίπτει στο πλαίσιο του ΜΣΙ II. Η συμμετοχή στον ΜΣΙ II και η τήρηση των κανονικών περιθωρίων διακύμανσης τουλάχιστον τα δύο τελευταία έτη είναι ένα από τα κριτήρια σύγκλισης η εκπλήρωση των οποίων αποτελεί προϋπόθεση για την ένταξη στη ζώνη του ευρώ.
  • Η τιμή μετατροπής του κούνα ορίστηκε με τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2866/98, η οποία θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2023.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου