Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
  • PRESSMEDDELANDE

Kroatien ansluter sig till euroområdet den 1 januari 2023

12 juli 2022

  • Omräkningskursen för kuna är låst till 7,53450 = 1 euro
  • Kroatiska banker står redan under ECB:s tillsyn sedan 2020

Idag godkände Europeiska unionens råd formellt Kroatiens tillträde till euroområdet den 1 januari 2023 och fastställde omräkningskursen mellan euro och kroatiska kuna till 7,53450 kuna för 1 euro – samma som den aktuella centralkursen för kuna i växelkursmekanismen (ERM2). Europeiska centralbanken (ECB) och Hrvatska narodna banka enades om att övervaka kursutvecklingen av kroatiska kuna mot euro på valutamarknaden fram till den 1 januari 2023.

När det nära samarbetet mellan ECB och Hrvatska narodna banka inleddes den 1 oktober 2020 fick ECB ansvar för den direkta tillsynen över åtta betydande institut och för den indirekta tillsynen över 15 mindre betydande institut i Kroatien.

Frågor från media kan riktas till Alexandrine Bouilhet, tfn: +49 172 174 9366.

För information

  • Överenskommelsen att övervaka kunan är inom ramen för ERM2. Deltagande i ERM2 och iakttagande av det normala fluktuationsutrymmet under minst två år är ett av de konvergenskriterier som ska uppfyllas före ett tillträde till euroområdet.
  • Omräkningskursen för kunan har satts genom en ändring av förordning (EG) nr 2866/98, som träder i kraft den 1 januari 2023.
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media