Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
  • PRESSMEDDELANDE

Eurosystemet inleder projekt för en digital euro

14 juli 2021

  • Projektet för en digital euro omfattar en undersökningsfas på 24 månader
  • Utformningen ska baseras på användarnas preferenser samt affärsidkares och mellanhänders tekniska rådgivning
  • Inga tekniska hinder har identifierats under den förberedande experimentfasen

ECB-rådet har i dag beslutat att inleda undersökningsfasen i ett projekt för en digital euro. Efter beslutet anslöt sig Eurogruppens ordförande Paschal Donohoe till mötet för att lyckönska ECB-rådet och uttrycka sitt fulla stöd för projektet.

”Det har nu gått nio månader sedan vi publicerade vår rapport om en digital euro. Under denna period har vi genomfört ytterligare analyser, inhämtat synpunkter från invånare och branschfolk och genomfört vissa experiment, med positiva resultat. Allt detta har gjort att vi bestämt oss för att lägga in en högre växel och inleda projektet för en digital euro”, säger ECB:s ordförande Christine Lagarde. ”Vi arbetar för att invånare och företag i den digitala tidsåldern ska ha fortsatt tillgång till den säkraste formen av pengar – centralbankspengar.”

Under undersökningsfasen på 24 månader ska viktiga frågor gällande utformning och distribution behandlas. En digital euro ska kunna tillgodose EU-invånarnas behov och samtidigt bidra till att förhindra olaglig verksamhet och undvika eventuella oönskade effekter för finansiell stabilitet och penningpolitik. Dagens beslut påverkar inte framtida beslut om en digital euro ska ges ut eller ej. Detta avgörs först senare. En digital euro skulle under alla omständigheter komplettera kontanter, inte ersätta dem.

”Vi kommer att stå i förbindelse med Europaparlamentet och andra beslutsfattare i Europa och fortlöpande informera dem om vad vi kommer fram till. Även invånare, affärsidkare och betalningsindustri kommer att involveras”, säger Fabio Panetta, ledamot av ECB-rådet och ordförande för arbetsgruppen om en digital euro.

Under projektets undersökningsfas kommer Eurosystemet att fokusera på en tänkbar funktionell utformning som bygger på användarnas behov. Detta kommer att involvera fokusgrupper, framtagande av prototyper och konceptarbete. Under undersökningsfasen kommer man att se närmare på vilka användningsområden som ska prioriteras för att en digital euro ska kunna anses uppfylla målen om att vara en riskfri, tillgänglig och effektiv digital form av centralbankspengar.

Projektet bidrar även till att belysa vilka ändringar som kan behövas göras i EU:s rättsliga ram. Sådana ändringar kommer att diskuteras med och beslutas av de europeiska medlagstiftarna. ECB fortsätter att samarbeta med Europaparlamentet och andra europeiska beslutsfattare under projektets undersökningsfas. Även det tekniska arbetet med en digital euro tillsammans med Europeiska kommissionen kommer att intensifieras.

Under undersökningsfasen ska till syvende och sist även bedömas hur en digital euro skulle kunna påverka marknaden. I samband med detta identifieras olika utformningsalternativ för att säkerställa integritet och undvika risker för euroområdets medborgare och mellanhänder samt ekonomin som helhet. Under denna fas kommer även en affärsmodell för de mellanhänder som står under tillsyn inom systemet för en digital euro att utarbetas. En marknadsrådgivande grupp ska beakta potentiella användares och distributörers syn på en digital euro under undersökningsfasen. Dessa synpunkter kommer även att diskuteras av Euro Retail Payments Board.

Undersökningsfasen kommer att kunna bygga vidare på det experimentella arbete som har genomförts av ECB och de nationella centralbankerna i euroområdet under de senaste nio månaderna. Detta arbete har även involverat aktörer från den akademiska världen och den privata sektorn.

Experiment har genomförts inom följande fyra områden: den digitala eurons liggare, integritet och åtgärder för att förhindra penningtvätt, begränsningar för en digital euro i omlopp samt tillgänglighet för slutanvändare som inte är anslutna till internet och tillvägagångssätt för att främja inkludering med lämpliga enheter. Inga betydande tekniska hinder har identifierats för något av de analyserade utformningsalternativen.

Både Eurosystemets Target Instant Payment Settlement (TIPS) och alternativ som blockkedjeteknik har visat sig kunna hantera mer än 40 000 transaktioner per sekund. Experimenten indikerade även att det är möjligt att välja en arkitektur som innehåller både centraliserade och decentraliserade inslag.

Enligt dessa experiment skulle den centrala infrastrukturen för en digital euro vara miljövänlig, där energiförbrukningen för att genomföra tiotusentals transaktioner per sekund med de testade uppläggen är försumbar jämfört med den energimängd som behövs för kryptotillgångar som bitcoin.

Dessa praktiska slutsatser kommer att vara värdefulla inför undersökningsfasen.

Frågor från media kan riktas till Alexandrine Bouilhet, tfn: +49 172 174 93 66.

Anm.:

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media