Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri
  • PRESSITEADE

Eurosüsteem käivitab digitaalse euro projekti

14. juuli 2021

  • Projekti uurimisetapp kestab 24 kuud.
  • Digitaalse euro ülesehitus põhineb kasutajate eelistustel ning kaupmeeste ja vahendajate tehnilistel nõuannetel.
  • Esialgses katsetusetapis tehnilisi takistusi ei tuvastatud.

Euroopa Keskpanga (EKP) nõukogu otsustas täna käivitada digitaalse euro projekti uurimisetapi. Pärast otsuse tegemist ühines nõukogu istungiga eurorühma esimees Paschal Donohoe, kes õnnitles nõukogu ja väljendas projektile täielikku toetust.

„Digitaalset eurot käsitleva aruande avaldamisest on möödunud üheksa kuud. Oleme vahepeal teinud täiendavaid analüüse, küsinud tagasisidet tavakodanikelt ja ekspertidelt ning teinud katseid, mille tulemused on olnud lootustandvad. Kõik see on viinud meid otsuseni tõsta tempot ja digitaalse euro projekt käima lükata,” märkis EKP president Christine Lagarde. „Meie töö eesmärk on tagada, et ka digiajastul oleks inimestel ja ettevõtetel jätkuv juurdepääs kõige turvalisemale rahavormile – keskpangarahale.”

Uurimisetapp kestab 24 kuud ja selle eesmärk on käsitleda põhiküsimusi, mis on seotud digitaalse euro kavandamisega ja sellele juurdepääsu võimaldamisega. Digitaalne euro peab vastama Euroopa elanike vajadustele. Samal ajal peab see aitama ennetada ebaseaduslikku tegevust ning vältima soovimatut mõju finantsstabiilsusele ja rahapoliitikale. Eelnev ei mõjuta edasisi otsuseid, mida digitaalse euro emiteerimisega seoses võidakse teha. Igal juhul on digitaalse euro eesmärk sularaha rolli täiendada, mitte seda asendada.

„Teeme koostööd Euroopa Parlamendi ja teiste Euroopa otsusetegijatega ning teavitame neid korrapäraselt oma töö tulemustest. Kaasame ka tavakodanikud, kaupmehed ja makseteenuste sektori,” lisas EKP juhatuse liige Fabio Panetta, kes on digitaalse euro kõrgetasemelise töörühma esimees.

Projekti uurimisetapis keskendub eurosüsteem võimalikele funktsionaalsetele lahendustele, mis põhinevad kasutajate vajadustel. See tegevus hõlmab fookusrühmi, prototüüpide loomist ja kontseptuaalset tööd. Uurimisetapis analüüsitakse digitaalse euro esmatähtsaid funktsioone: see peab olema riskivaba, lihtsalt kättesaadav ja tõhus digitaalsel kujul keskpangaraha.

Projekti raames selgitatakse ka välja, milliseid muudatusi võib olla vaja teha ELi õigusraamistikus. Neid arutatakse Euroopa kaasseadusandjatega, kes teevad muudatuste kohta otsused. EKP jätkab kogu uurimisetapi jooksul koostööd ka Euroopa Parlamendi ja teiste Euroopa poliitikakujundajatega. Samuti tõhustatakse digitaalse euroga seotud tehnilist koostööd Euroopa Komisjoniga.

Lõpuks hinnatakse uurimisetapis digitaalse euro võimalikku mõju turule ning vaadeldakse, kuidas tagada privaatsuse kaitse ja vältida riske nii euroala elanikele ja vahendajatele kui ka majanduses tervikuna. Samuti töötatakse välja järelevalve alla kuuluvate vahendajate ärimudel digitaalse euro infrastruktuuris. Tulevaste kasutajate ja vahendajate seisukohti võtab uurimisetapis arvesse turu nõuandekomitee. Neid arutatakse ka eurojaemaksete nõukoguga.

Uurimisetapis võetakse arvesse EKP ja euroala riikide keskpankade eksperimentaalset tegevust viimase üheksa kuu jooksul. Selles on osalenud nii akadeemiliste ringkondade kui ka erasektori esindajad.

Tegevus koondus nelja valdkonda: digitaalse euro hajusraamat; privaatsuse kaitse ja rahapesuvastane võitlus; digitaalse euro ringluse piirangud ning lõppkasutaja võrguvälised juurdepääsulahendused ja kaasavuse edendamine sobivate seadmete abil. Üheski hindamisele kuulunud valdkonnas ei tuvastatud olulisi tehnilisi takistusi.

Leidis kinnitust, et nii eurosüsteemi TARGETi välkmaksete arveldussüsteem (TIPS) kui ka alternatiivsed lahendused (nt plokiahel) on suutelised töötlema üle 40 000 tehingu sekundis. Samuti näitasid katsed, et võimalikud on nii tsentraliseeritud kui ka detsentraliseeritud elemente ühendavad lahendused.

Kokkuvõttes leiti, et digitaalse euro põhiinfrastruktuur oleks keskkonnasõbralik: katsetatud lahenduste puhul oli ühes sekundis kümnete tuhandete tehingute tegemiseks kulunud elektri kogus väheoluline võrreldes krüptovaradega (nt bitcoin) seotud energiakuluga.

Need praktilised tulemused annavad uurimisetapiks väärtuslikku lisateavet.

Meediakanalite küsimustele vastab Alexandrine Bouilhet (tel: +49 172 174 93 66).

Märkused.

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid