Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal
  • PRANEŠIMAS SPAUDAI

Eurosistema imasi skaitmeninio euro projekto

2021 m. liepos 14 d.

  • Skaitmeninio euro projekto tiriamojo etapo trukmė – 24 mėnesiai.
  • Dizainas bus kuriamas atsižvelgiant į vartotojų poreikius ir remiantis prekybininkų bei tarpininkų techninėmis konsultacijomis.
  • Atliekant preliminarius eksperimentus nenustatyta jokių techninių kliūčių.

Šiandien Europos Centrinio Banko (ECB) valdančioji taryba nusprendė pradėti skaitmeninio euro projekto tiriamąjį etapą. Vėliau prie posėdžio dalyvių prisijungė Euro grupės pirmininkas Paschal Donoho ir pasveikino Valdančiosios tarybos narius. Jis taip pat išreiškė visapusišką paramą šiam projektui.

„Savo ataskaitą apie skaitmeninį eurą paskelbėme prieš devynis mėnesius. Per šį laikotarpį tęsėme analizę, rinkome piliečių ir ekspertų įžvalgas, taip pat atlikome tam tikrų eksperimentų, kurių rezultatai teikia vilčių. Visa tai paskatino mus priimti sprendimą judėti sparčiau ir pradėti skaitmeninio euro projektą“, – kalbėjo ECB Pirmininkė Christine Lagarde. „Savo darbu siekiame užtikrinti, kad ir skaitmeniniame amžiuje piliečiai ir įmonės turėtų galimybę naudotis saugiausiais – centrinio banko – pinigais.“

Tiriamasis etapas tęsis 24 mėnesius, jo metu bus siekiama išspręsti pagrindinius klausimus, susijusius su skaitmeninio euro modeliu ir platinimu. Skaitmeninis euras turi atitikti europiečių poreikius ir kartu padėti užkirsti kelią neteisėtai veiklai ir išvengti bet kokio nepageidaujamo poveikio finansiniam stabilumui ir pinigų politikai. Šis sprendimas pradėti tyrimą nereiškia, kad skaitmeninis euras bus išleistas, tai bus sprendžiama pasibaigus tiriamajam etapui. Skaitmeninis euras grynuosius pinigus papildytų, o ne juos pakeistų.

„Bendradarbiausime su Europos Parlamentu bei kitais Europos sprendimų priėmėjais ir nuolat juos informuosime apie mūsų pažangą. Į šį procesą bus įtraukti ir piliečiai, prekybininkai bei mokėjimų sektorius“, – kalbėjo ECB vykdomosios valdybos narys ir aukšto lygio darbo grupės dėl skaitmeninio euro pirmininkas Fabio Panetta.

Projekto tiriamojo etapo metu Eurosistema sutelks dėmesį į skaitmeninio euro funkcijas, atitinkančias vartotojų poreikius. Bus pasitelktos tikslinės vartotojų grupės, kuriami prototipai ir atliekamas su koncepcija susijęs darbas. Šiame etape bus analizuojama, kokiems skaitmeninio euro panaudojimo atvejams teikti prioritetą, kad būtų įgyvendinti pagrindiniai tikslai: nerizikingi, prieinami ir efektyvūs skaitmeniniai centrinio banko pinigai.

Projektas taip pat suteiks aiškumo, kokių ES teisės aktų sistemos pakeitimų gali prireikti. Jie bus aptarti su Europos teisės aktų leidėjais, kurie spręs dėl jų priėmimo. Per visą šio projekto tiriamąjį etapą ECB tęs bendradarbiavimą su Europos Parlamentu ir kitais Europos politikos formuotojais. Intensyviau vyks ir su Europos Komisija atliekamas techninis darbas, susijęs su skaitmeniniu euru.

Galiausiai tiriamajame etape bus įvertintas galimas skaitmeninio euro poveikis rinkai ir nustatytos skaitmeninio euro modelio savybės, užtikrinančios privatumo apsaugą ir leidžiančios išvengti rizikų euro zonos piliečiams, tarpininkams ir visai ekonomikai. Taip pat bus apibrėžtas prižiūrimų skaitmeninio euro ekosistemos tarpininkų veiklos modelis. Tiriamajame etape rinkos patariamoji grupė atsižvelgs į potencialių vartotojų ir platintojų nuomonę apie skaitmeninį eurą. Šias nuomones aptars ir Mažmeninių mokėjimų eurais valdyba.

Tiriamajame etape bus naudingas per pastaruosius devynis mėnesius ECB ir euro zonos nacionalinių centrinių bankų atliktas eksperimentinis darbas. Į jį buvo įtraukti dalyviai iš akademinės bendruomenės ir privačiojo sektoriaus.

Eksperimentai buvo vykdomi šiose keturiose pagrindinėse srityse: skaitmeninio euro registras; privatumas ir kova su pinigų plovimu; apyvartoje cirkuliuojančiam skaitmeniniam eurui taikomi apribojimai; galutinių vartotojų prieigos galimybės neprisijungus prie interneto ir įtraukumo palengvinimas atitinkamų prietaisų pagalba. Vertinant įvairius modelius nebuvo nustatyta rimtų techninių kliūčių.

Patvirtinta, kad tiek Eurosistemos TARGET momentinių mokėjimų vykdymo (TIPS) sistema, tiek alternatyvios sistemos kaip, pavyzdžiui, blokų grandinės pajėgia apdoroti daugiau kaip 40 000 sandorių per sekundę. Eksperimentų rezultatai taip pat parodė, kad galima sukurti centralizuotus ir decentralizuotus elementus apimančias struktūras.

Remiantis šiais eksperimentais, galima daryti išvadą, kad pagrindinė skaitmeninio euro infrastruktūra būtų nekenksminga aplinkai: energijos kiekis, kurio testuotoms struktūroms reikėjo tam, kad galėtų apdoroti dešimtis tūkstančių sandorių per sekundę, yra nedidelis, palyginti su energijos kiekiu, kurio reikia tokiam kriptoturtui kaip bitkoinai.

Šios praktinės išvados bus labai naudingos tiriamajame etape.

Žiniasklaidos atstovai užklausas gali teikti Alexandrinei Bouilhet, tel. +49 172 174 93 66.

Pastabos:

KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai