Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
  • TLAČOVÁ SPRÁVA

Eurosystém spúšťa projekt digitálneho eura

14. júla 2021

  • Výskumná fáza projektu digitálneho eura má trvať 24 mesiacov.
  • Koncepcia digitálneho eura má vychádzať z preferencií používateľov a technických odporúčaní obchodníkov a sprostredkovateľov.
  • Počas predbežnej testovacej fázy neboli zistené žiadne technické prekážky.

Rada guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB) dnes rozhodla o spustení výskumnej fázy projektu digitálneho eura. Po prijatí rozhodnutia sa k zasadaniu Rady pripojil predseda Euroskupiny Paschal Donohoe, ktorý Rade guvernérov zablahoželal a projektu vyjadril plnú podporu.

„Od zverejnenia našej správy o digitálnom eure uplynulo deväť mesiacov, počas ktorých sme pokračovali v analýzach, oboznamovali sa s postojmi občanov a odborníkov a experimentovali – a to s povzbudivými výsledkami. Rozhodli sme sa preto posunúť o krok ďalej a projekt digitálneho eura spustiť,“ uviedla prezidentka ECB Christine Lagardová. „Naším cieľom je zabezpečiť, aby mali občania a podniky v digitálnom veku aj naďalej prístup k najbezpečnejšej forme peňazí – k peniazom centrálnej banky“.

Výskumná fáza, počas ktorej sa budeme venovať hlavným otázkam koncepcie a distribúcie, bude trvať 24 mesiacov. Digitálne euro musí uspokojiť potreby Európanov a zároveň prispievať k prevencii nezákonnej činnosti, a to bez akýchkoľvek nepriaznivých účinkov na finančnú stabilitu a menovú politiku. Dnešné rozhodnutie však nepredurčuje žiadne budúce rozhodnutie o prípadnom vydaní digitálneho eura, ktoré príde až neskôr. Digitálne euro by v každom prípade nebolo náhradou, ale len doplnkom hotovosti.

„Budeme v kontakte s Európskym parlamentom a ďalšími tvorcami politík v Európe a o svojich zisteniach ich budeme pravidelne informovať. Počítame aj s účasťou občanov, obchodníkov a platobného sektora“, uviedol Fabio Panetta, člen Výkonnej rady ECB a predseda pracovnej skupiny na vysokej úrovni pre digitálne euro.

Počas výskumnej fázy projektu sa bude Eurosystém zameriavať na možnosti funkčného dizajnu na základe potrieb používateľov. Jej súčasťou budú špecializované skupiny, tvorba prototypov a koncepčná činnosť. Budú sa posudzovať možnosti používania, ktoré by malo digitálne euro prioritne ponúkať, aby mohlo plniť úlohu bezrizikovej, dostupnej a efektívnej formy peňazí centrálnej banky.

V rámci projektu sa tiež zmapujú potrebné zmeny legislatívneho rámca EÚ, ktoré budú prerokované s európskymi spoluzákonodarcami, ktorí o nich budú rozhodovať. ECB bude počas výskumnej fázy projektu pokračovať v dialógu s Európskym parlamentom a ďalšími európskymi tvorcami politík. Zintenzívni aj technickú spoluprácu na digitálnom eure s Európskou komisiou.

Počas výskumnej fázy sa tiež bude posudzovať možný vplyv digitálneho eura na trh a budú sa hodnotiť rôzne koncepčné možnosti v záujme ochrany súkromia a eliminácie rizík pre občanov krajín eurozóny, sprostredkovateľov i ekonomiku ako celok. Zároveň bude stanovený obchodný model činností, ktoré by v rámci ekosystému digitálneho eura zabezpečovali dohliadaní sprostredkovatelia. Trhová poradná skupina bude počas výskumnej fázy prihliadať na názory perspektívnych používateľov a distribútorov digitálneho eura. Ich názory budú aj predmetom diskusie Rady pre retailové platby v eurách.

V rámci výskumnej fázy sa využijú i výsledky testovania, ktoré počas posledných deviatich mesiacov vykonávala ECB spolu s národnými centrálnymi bankami krajín eurozóny a do ktorého boli zapojení aj predstavitelia akademickej obce a súkromného sektora.

Testy boli zamerané na štyri oblasti: register transakcií v digitálnych eurách; súkromie a boj proti praniu špinavých peňazí; kontrola množstva digitálnych eur v obehu; a offline prístup koncových používateľov a podpora inkluzívnosti pomocou vhodných zariadení. Pri žiadnej z posudzovaných koncepčných možností neboli zistené významné technické prekážky.

Potvrdilo sa, že tak systém TARGET Instant Payment Settlement (TIPS), ktorý prevádzkuje Eurosystém, ako aj jeho alternatívy, napr. blockchain, dokážu spracovať viac ako 40 000 transakcií za sekundu. Testy zároveň poukázali na možnosť kombinácie centralizovaných a decentralizovaných prvkov.

Podľa výsledkov testov by bola základná infraštruktúra digitálneho eura zároveň šetrná k životnému prostrediu: pri testovaných koncepčných alternatívach by bolo množstvo energie potrebnej na spracovanie desiatok tísícov transakcií za sekundu v porovnaní s energetickou náročnosťou kryptoaktív ako bitcoin zanedbateľné.

Tieto praktické zistenia budú pre nás počas výskumnej fázy užitočným zdrojom informácií.

Kontaktnou osobou pre médiá je Alexandrine Bouilhet, tel.: +49 172 174 93 66.

Poznámka:

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá