Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
  • PERSBERICHT

Eurosysteem start met een project voor een digitale euro

14 juli 2021

  • Onderzoeksfase van het project voor een digitale euro gaat twee jaar duren
  • Ontwerp moet worden gebaseerd op de voorkeuren van gebruikers en technisch advies van winkeliers en intermediairs
  • Geen technische belemmeringen vastgesteld bij eerste exerimenten

De Raad van Bestuur van de Europese Centrale Bank (ECB) heeft vandaag besloten de onderzoeksfase van een project voor een digitale euro te starten. Na het besluit voegde de voorzitter van de Eurogroep Paschal Donohoe zich bij de vergadering om de Raad van Bestuur te feliciteren en zijn volledige steun aan het project uit te spreken.

‘Het is negen maanden geleden dat we ons rapport over een digitale euro hebben gepubliceerd. Sindsdien hebben we nadere analyses uitgevoerd, burgers en professionals geraadpleegd en een paar experimenten gedaan, met hoopgevende resultaten. Daarom hebben we besloten een tandje bij te zetten en het digitale-europroject te lanceren,’ zei ECB-president Christine Lagarde. ‘Ons doel is ervoor zorgen dat burgers en bedrijven in het digitale tijdperk toegang blijven hebben tot de veiligste vorm van geld, namelijk centralebankgeld.’

De onderzoeksfase gaat twee jaar duren en in die tijd moeten de belangrijkste vragen rond ontwerp en verspreiding worden beantwoord. Een digitale euro moet in de behoeften van de Europeanen voorzien en tegelijkertijd illegale activiteiten tegengaan. Ook moet worden voorkomen dat er ongewenste effecten voor de financiële stabiliteit en het monetair beleid ontstaan. Hiermee is beslist nog geen besluit genomen over de eventuele invoering van een digitale euro, dat volgt later pas. Een digitale euro zou in elk geval een aanvulling op contant geld zijn, geen vervanging ervan.

‘We onderhouden contact met het Europees Parlement en andere Europese besluitvormers en houden hen op de hoogte van onze bevindingen. Burgers, winkeliers en de betalingssector zullen er ook bij betrokken zijn’, aldus ECB-bestuurslid Fabio Panetta, voorzitter van de taskforce voor een digitale euro.

Tijdens de onderzoeksfase van het project concentreert het Eurosysteem zich op een functioneel ontwerp dat uitgaat van de behoeften van de gebruikers. In deze fase worden focusgroepen geraadpleegd, prototypes ontwikkeld en conceptuele werkzaamheden uitgevoerd. In de onderzoeksfase worden de gebruiksmogelijkheden onderzocht die een digitale euro moet bieden en die prioriteit moeten krijgen, zodat de digitale munt wordt wat hij moet worden: een risicovrije, toegankelijke en efficiënte vorm van digitaal-centralebankgeld.

Tijdens het project zal ook duidelijk worden op welke punten het wetgevend kader van de EU eventueel gewijzigd moet worden. Dit wordt besproken met en besloten door medewetgevers binnen de Unie. De ECB onderhoudt gedurende de hele onderzoeksfase nauw contact met het Europees Parlement en andere Europese beleidsmakers. De technische werkzaamheden voor de digitale euro in samenwerking met de Europese Commissie worden eveneens geïntensiveerd.

Ten slotte beoordeelt het Eurosysteem in de onderzoeksfase de mogelijke effecten van een digitale euro op de markt. Hierbij stelt het de ontwerpopties vast waarmee de privacy wordt gewaarborgd en risico’s voor de burgers van het eurogebied, intermediairs en de economie in het algemeen worden voorkomen. Er wordt ook een bedrijfsmodel opgesteld voor onder toezicht staande intermediairs binnen het ecosysteem van de digitale euro. In de onderzoeksfase inventariseert een marktadviesgroep de opvattingen van potentiële gebruikers en distributeurs van een digitale euro. Deze opvattingen worden tevens besproken door de Euro Retail Payments Board.

In de onderzoeksfase wordt gebruikgemaakt van de experimentele werkzaamheden die de ECB en de nationale centrale banken van het eurogebied hebben verricht in de afgelopen negen maanden. Hieraan namen ook deskundigen uit de academische wereld en de private sector deel.

Er zijn experimenten uitgevoerd op de volgende vier gebieden: het digitale-eurotransactieregister, privacy en witwasbestrijding, limieten voor de digitale euro in omloop, de toegang voor eindgebruikers als ze niet met internet zijn verbonden en facilitering van inclusie via geschikte devices. Voor de beoordeelde ontwerpopties werden geen grote technische belemmeringen vastgesteld.

Zowel TARGET Instant Payment Settlement (TIPS) van het Eurosysteem als alternatieven zoals blockchain bleken meer dan 40.000 transacties per seconde te kunnen verwerken. Uit de experimenten kwam ook naar voren dat een architectuur mogelijk is die zowel centrale als decentrale elementen heeft.

Volgens deze experimenten zou een kerninfrastructuur voor de digitale euro milieuvriendelijk zijn: voor de door ons geteste architecturen geldt dat het energieverbruik voor tienduizenden transacties per seconde verwaarloosbaar is ten opzichte van het energieverbruik van crypto's zoals de bitcoin.

In de onderzoeksfase gaat het Eurosysteem gebruikmaken van deze praktische bevindingen.

De media kunnen met hun vragen terecht bij Alexandrine Bouilhet, tel.: +49 172 174 93 66.

Toelichting:

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media