Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
  • ΔΕΛΤΊΟ ΤΎΠΟΥ

Το Ευρωσύστημα ανακοινώνει την έναρξη έργου για το ψηφιακό ευρώ

14 Ιουλίου 2021

  • Η φάση διερεύνησης του έργου για το ψηφιακό ευρώ θα διαρκέσει 24 μήνες.
  • Η σχεδίαση θα βασιστεί στις προτιμήσεις των χρηστών και στις τεχνικές συμβουλές εμπόρων και φορέων διαμεσολάβησης.
  • Δεν διαπιστώθηκαν τεχνικά εμπόδια κατά τη φάση των προκαταρκτικών δοκιμών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) αποφάσισε σήμερα να ανακοινώσει την έναρξη της φάσης διερεύνησης έργου για το ψηφιακό ευρώ. Μετά τη λήψη της απόφασης, ο Πρόεδρος της Ευρωομάδας (Eurogroup), Paschal Donohoe, προσήλθε στη συνεδρίαση, συνεχάρη το Διοικητικό Συμβούλιο και εξέφρασε την πλήρη στήριξή του στο έργο.

«Έχουν περάσει εννέα μήνες από τότε που δημοσιεύσαμε την έκθεσή μας για το ψηφιακό ευρώ. Στο διάστημα αυτό πραγματοποιήσαμε περαιτέρω ανάλυση, ζητήσαμε τη συμβολή πολιτών και επαγγελματιών και διενεργήσαμε ορισμένες δοκιμές, με ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Όλα αυτά μάς οδήγησαν στην απόφαση να προχωρήσουμε ένα βήμα παραπέρα και να δρομολογήσουμε έργο για το ψηφιακό ευρώ», δήλωσε η Πρόεδρος της ΕΚΤ, Christine Lagarde. «Σκοπός του έργου μας είναι να διασφαλίσουμε ότι στην ψηφιακή εποχή οι πολίτες και οι επιχειρήσεις συνεχίζουν να έχουν πρόσβαση στην ασφαλέστερη μορφή χρήματος, το χρήμα κεντρικής τράπεζας».

Η φάση διερεύνησης θα διαρκέσει 24 μήνες και αποβλέπει στην αντιμετώπιση βασικών ζητημάτων που αφορούν τη σχεδίαση και τη διανομή. Το ψηφιακό ευρώ πρέπει να είναι σε θέση να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των Ευρωπαίων, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην αποτροπή παράνομων δραστηριοτήτων και στην αποφυγή κάθε ανεπιθύμητης επίπτωσης στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και τη νομισματική πολιτική. Το έργο αυτό δεν θα προδικάσει τυχόν μελλοντική απόφαση σχετικά με το ενδεχόμενο έκδοσης ψηφιακού ευρώ, η οποία θα ληφθεί σε μεταγενέστερο στάδιο. Σε κάθε περίπτωση, το ψηφιακό ευρώ θα λειτουργούσε συμπληρωματικά προς τα μετρητά και δεν θα τα αντικαθιστούσε.

«Θα είμαστε σε επαφή με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα άλλα ευρωπαϊκά όργανα λήψης αποφάσεων και θα τους παρέχουμε τακτική ενημέρωση σχετικά με τα συμπεράσματά μας. Θα συμμετέχουν επίσης πολίτες, έμποροι και ο κλάδος των πληρωμών», αναφέρει ο Fabio Panetta, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ και πρόεδρος της ειδικής ομάδας υψηλού επιπέδου για το ψηφιακό ευρώ.

Κατά τη φάση διερεύνησης το Ευρωσύστημα θα επικεντρωθεί στην πιθανή λειτουργική σχεδίαση με βάση τις ανάγκες των χρηστών. Θα συμμετέχουν ομάδες εστιασμένης έρευνας και θα πραγματοποιηθούν εργασίες ανάπτυξης πρωτοτύπων και βασικής σχεδίασης. Θα εξεταστούν επίσης οι συνθήκες χρήσης που θα πρέπει να παρέχει ένα ψηφιακό ευρώ κατά προτεραιότητα για την επίτευξη των στόχων του: μια ακίνδυνη, προσβάσιμη και αποδοτική μορφή ψηφιακού χρήματος κεντρικής τράπεζας.

Το έργο θα διασαφηνίσει επίσης τις αλλαγές που πιθανόν να χρειαστούν στο νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ, τις οποίες θα συζητήσουν και θα αποφασίσουν οι Ευρωπαίοι συννομοθέτες. Η ΕΚΤ θα συνεχίσει να συνεργάζεται με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και άλλους Ευρωπαίους φορείς χάραξης πολιτικής σε όλη τη διάρκεια της φάσης διερεύνησης. Θα εντατικοποιηθούν επίσης οι τεχνικές εργασίες για το ψηφιακό ευρώ που πραγματοποιούνται σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Τέλος, κατά τη φάση διερεύνησης θα αξιολογηθούν οι πιθανές επιδράσεις του ψηφιακού ευρώ στην αγορά και θα προσδιοριστούν οι επιλογές σχεδίασης για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων και την αποτροπή κινδύνων για τους πολίτες της ζώνης του ευρώ, τους φορείς διαμεσολάβησης και τη συνολική οικονομία. Θα καθοριστεί επίσης ένα επιχειρηματικό μοντέλο για τους εποπτευόμενους φορείς διαμεσολάβησης εντός του οικοσυστήματος του ψηφιακού ευρώ. Μια συμβουλευτική ομάδα για ζητήματα της αγοράς θα λάβει υπόψη, κατά τη φάση διερεύνησης, τις απόψεις των δυνητικών χρηστών και φορέων διανομής για το ψηφιακό ευρώ. Οι απόψεις αυτές θα συζητηθούν επίσης από το Συμβούλιο Πληρωμών Λιανικής σε Ευρώ.

Η φάση διερεύνησης θα ωφεληθεί από τις δοκιμαστικές εργασίες που πραγματοποίησαν η ΕΚΤ και οι εθνικές κεντρικές τράπεζες της ζώνης του ευρώ τους τελευταίους εννέα μήνες, στις οποίες συμμετείχαν μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας και φορείς του ιδιωτικού τομέα.

Δοκιμές πραγματοποιήθηκαν στους ακόλουθους τέσσερις τομείς: τεχνολογία καθολικού για το ψηφιακό ευρώ, προστασία προσωπικών δεδομένων και καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όρια όσον αφορά την ποσότητα ψηφιακού ευρώ σε κυκλοφορία, πρόσβαση των τελικών χρηστών χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο και διευκόλυνση της πρόσβασης για όλους με τις κατάλληλες συσκευές. Δεν εντοπίστηκαν σημαντικά τεχνικά εμπόδια σε καμία από τις υπό αξιολόγηση επιλογές σχεδίασης.

Τόσο η υπηρεσία του Ευρωσυστήματος για τον διακανονισμό άμεσων πληρωμών μέσω TARGET (TIPS) όσο και εναλλακτικές λύσεις, όπως η τεχνολογία blockchain, αποδείχθηκαν ικανές να διεκπεραιώνουν περισσότερες από 40.000 συναλλαγές το δευτερόλεπτο. Οι δοκιμές έδειξαν επίσης ότι είναι δυνατόν να εφαρμοστούν δομές που συνδυάζουν κεντρικά και αποκεντρωμένα χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με αυτές τις δοκιμές, η βασική υποδομή για το ψηφιακό ευρώ θα ήταν φιλική προς το περιβάλλον: σε ό,τι αφορά τις δομές που υποβλήθηκαν σε δοκιμές, η κατανάλωση ενέργειας για τη διενέργεια δεκάδων χιλιάδων συναλλαγών ανά δευτερόλεπτο είναι αμελητέα σε σύγκριση με την αντίστοιχη κατανάλωση για κρυπτοστοιχεία ενεργητικού, όπως το bitcoin.

Αυτά τα πρακτικά ευρήματα θα αποδειχθούν χρήσιμα για τη φάση διερεύνησης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην κα Alexandrine Bouilhet, τηλ.: +49 172 174 93 66.

Σημειώσεις:

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου