Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
  • PRESSMEDDELANDE

ECB nominerar Yves Mersch som vice ordförande i tillsynsnämnden

9 april 2019

  • ECB lägger fram förslag på vice ordförande i ECB:s tillsynsnämnd till Europaparlamentet
  • Europeiska unionens råd ger sitt slutgiltiga godkännande efter omröstning i parlamentet

ECB-rådet föreslog utnämningen av direktionsledamoten Yves Mersch som vice ordförande i ECB s tillsynsnämnd.

ECB har idag underrättat Roberto Gualtieri, ordförande för Europaparlamentets utskott för ekonomi och valutafrågor (ECON), i linje med det interinstitutionella avtalet mellan ECB och Europaparlamentet. ECB har även informerat Eugen Teodorovici, ordförande för Ekofin-rådet (ekonomiska och finansiella frågor). Yves Mersch kommer att framträda inför utskottet vid en tidpunkt som kommer att meddelas senare. I enlighet med artikel 26.3 i SSM-förordningen behöver utnämningen godkännas av Europaparlamentet. Efter detta godkännande kommer rådet att anta ett genomförandebeslut att utnämna vice ordförande i tillsynsnämnden. Som fastställts i SSM-förordningen ska vice ordföranden väljas bland ledamöterna i ECB:s direktion.

Frågor från media kan riktas till Esther Tejedor, tfn. +49 69 1344 95596.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media