SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
  • PRESSEMEDDELELSE

ECB indstiller Yves Mersch til posten som næstformand for Tilsynsrådet

9. april 2019

  • Styrelsesrådet forelægger Europa-Parlamentet sin indstilling til posten som næstformand for ECB's tilsynsråd.
  • Den endelige godkendelse af indstillingen gives af Rådet for Den Europæiske Union efter afstemning i Europa-Parlamentet.

Styrelsesrådet for Den Europæiske Centralbank (ECB) har indstillet, at Yves Mersch, medlem af ECB's direktion, udnævnes til ny næstformand for ECB's tilsynsråd.

ECB har informeret formanden for Europa-Parlamentets Økonomi- og Valutaudvalg (ECON), Roberto Gualtieri, i overensstemmelse med den interinstitutionelle aftale mellem ECB og Europa-Parlamentet. ECB har også informeret formanden for Rådet for Økonomi og Finans, Eugen Teodorovici. Yves Mersch vil deltage i en høring i ECON-udvalget. Datoen for høringen bekræftes senere. I overensstemmelse med artikel 26, stk. 3, i SSM-forordningen, kræver udnævnelsen Europa-Parlamentets godkendelse. Efter denne godkendelse vedtager Rådet en gennemførelsesafgørelse om udnævnelse af næstformanden for Tilsynsrådet. I henhold til SSM-forordningen skal næstformanden for Tilsynsrådet være medlem af ECB's direktion.

Henvendelser fra medierne kan rettes til Esther Tejedor, tlf.: +49 69 1344 95596.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt