Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
  • PRESSMEDDELANDE

Förfalskning av eurosedlar minskade ytterligare och var fortsatt låg under andra halvåret 2018

25 januari 2019

[uppdaterad 28 januari 2019]

  • 262 000 förfalskade eurosedlar togs ur omlopp under andra halvåret 2018
  • Över 80 procent av dessa förfalskningar utgjordes av 20- och 50-eurosedlar
  • Alla eurosedlar kan enkelt kontrolleras med ”känn-titta-luta”-metoden
  • Eurosedlar är fortsatt ett pålitligt och säkert betalningsmedel

Runt 262 000 förfalskade eurosedlar togs ur omlopp under det andra halvåret 2018. Det är en minsking med 13,0 procent jämfört med det första halvåret 2018 och 27,8 procent färre än under det andra halvåret 2017. Sannolikheten att få en förfalskning är mycket liten då antalet förfalskade sedlar fortsätter att vara mycket lågt jämfört med antalet äkta sedlar i omlopp. De äkta sedlarna har ökat stadigt och i snabbare takt än BNP-tillväxten sedan de infördes. Under 2018 ökade antalet och värdet på eurosedlar i omlopp med runt 4,05,6 procent respektive 3,75,2 procent. Det finns nu över 22 miljarder eurosedlar i omlopp, till ett totalt värde av mer än 1 200 miljarder euro.

Halvårstrenden visas nedan:

Period

2015/2

2016/1

2016/2

2017/1

2017/2

2018/1

2018/2

Antal förfalskningar

445 000

331 000

353 000

331 000

363 000

301 000

262 000

Uppdelning per valör:

Valör

5 €

10 €

20 €

50 €

100 €

200 €

500 €

I procent

1,6 %

2,6 %

22,7 %

61,8 %

9,0 %

0,9 %

1,4 %

Utveckling under andra halvåret 2018:

  • De sedlar som oftast förfalskas är fortfarande 20- och 50-eurosedlar. Tillsammans utgjorde dessa runt 80 procent av alla förfalskningar.
  • De flesta förfalskningar (96,7 %) hittades i euroländer. Återstoden fördelades mellan EU-medlemsstater utanför euroområdet (2,2 %) och andra delar av världen (1,1 %).

Kontrollera dina sedlar!

Ända sedan den första serien eurosedlar gavs ut har Eurosystemet, dvs. Europeiska centralbanken (ECB) och de 19 nationella centralbankerna i euroområdet, uppmanat allmänheten att vara vaksam när de tar emot kontanter. Du kan lätt känna igen äkta sedlar med det enkla ”känn-titta-luta”-testet, som beskrivs på ECB:s webbplats under rubriken Euron, och på Eurosystemets nationella centralbankers webbplatser. Om du får en misstänkt sedel bör du direkt jämföra den med en sedel som du vet är äkta. Om misstanken bekräftas ska du kontakta polisen, din nationella centralbank eller din egen bank, beroende på nationell praxis. Eurosystemet stöder de brottsbekämpande myndigheterna i arbetet mot penningförfalskning.

Eurosystemet sprider information om hur man skiljer på äkta och falska sedlar och hur man i kontanthantering och med sedelhanteringsutrustning på ett säkert sätt kan skilja förfalskningar från äkta sedlar så att förfalskningar kan tas ur omlopp.

Eurosystemet har en skyldighet att garantera att eurosedlar är tillförlitliga och att sedeltekniken ständigt förbättras. Den andra serien eurosedlar – Europaserien – är ännu säkrare och bidrar till att allmänhetens förtroende för valutan bibehålls.

Den 17 september 2018 presenterades nya 100- och 200-eurosedlar med förbättrade säkerhetsdetaljer. De är de två sista valörerna i Europaserien och sätts i omlopp den 28 maj 2019. Eurosystemet genomför en informationskampanj riktad till allmänheten och de som yrkesmässigt hanterar kontanter om introduktionen av de nya sedlarna. De nya sedlarna är försedda med ett antal nya säkerhetsdetaljer. Tillverkare och leverantörer av sedelhanteringsutrustning kommer även i fortsättningen att få stöd från Eurosystemet med att anpassa sina maskiner och sin utrustning för äkthetskontroll till de nya sedlarna.

Frågor från media kan riktas till Esther Tejedor, tfn +49 69 1344 95596.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media