Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal
  • PRANEŠIMAS SPAUDAI

2018 m. antrąjį pusmetį padirbtų eurų banknotų skaičius toliau mažėjo ir tebebuvo nedidelis

2019 m. sausio 25 d.

[atnaujinta 2019 m. sausio 28 d.]

  • 2018 m. antrąjį pusmetį iš apyvartos išimta 262 000 padirbtų eurų banknotų.
  • Daugiau kaip 80 % visų padirbtų banknotų sudarė 20 ir 50 eurų nominalų banknotai.
  • Bet kurį eurų banknotą galima patikrinti taikant metodą „apčiuopk–pažvelk–pakreipk“.
  • Eurų banknotai ir toliau yra patikima ir saugi mokėjimo priemonė.

2018 m. antrąjį pusmetį iš apyvartos išimta apie 262 000 padirbtų eurų banknotų. Tai yra 13,0 % mažiau negu 2018 m. pirmąjį pusmetį ir 27,8 % mažiau negu 2017 m. antrąjį pusmetį. Palyginti su apyvartoje cirkuliuojančių tikrų eurų banknotų skaičiumi – o jis nuo eurų banknotų įvedimo pradžios stabiliai didėja BVP augimo tempą viršijančiu tempu, – padirbtų banknotų skaičius tebėra labai nedidelis, todėl tikimybė gauti padirbtą banknotą yra išties labai maža. 2018 m. eurų banknotų apyvartoje skaičius padidėjo apie 4,0 %5,6 %, o vertė – apie 3,7 %5,2 %. Šiuo metu apyvartoje cirkuliuoja daugiau kaip 22 milijardai eurų banknotų, jų bendra vertė sudaro apie 1,2 trilijono eurų.

Lentelėje parodyti pusmečių duomenys:

Laikotarpis

2015 / 2

2016 /1

2016 / 2

2017 /1

2017 / 2

2018 /1

2018 / 2

Padirbtų banknotų skaičius

445 000

331 000

353 000

331 000

363 000

301 000

262 000

Pasiskirstymas pagal nominalą:

Nominalas

5 €

10 €

20 €

50 €

100 €

200 €

500 €

Procentinė visų banknotų dalis

1,6 %

2,6 %

22,7 %

61,8 %

9,0 %

0,9 %

1,4 %

2018 m. antrąjį pusmetį:

  • ir toliau dažniausiai buvo padirbinėjami 20 ir 50 eurų banknotai – šių dviejų nominalų banknotai kartu sudarė daugiau kaip 80 % visų padirbtų banknotų;
  • didžioji dalis (96,7 %) padirbtų banknotų aptikta euro zonos šalyse. Euro zonai nepriklausančiose ES valstybėse narėse ir kitose pasaulio šalyse aptikta atitinkamai 2,2 ir 1,1 % padirbtų banknotų.

Tikrinkite savo banknotus!

Nuo pat pirmosios eurų banknotų serijos išleidimo Eurosistema, t. y. Europos Centrinis Bankas (ECB) ir 19 euro zonos nacionalinių centrinių bankų, skatina gyventojus būti budrius ir tikrinti gaunamus banknotus. Banknotus galima patikrinti taikant paprastą „apčiuopk–pažvelk–pakreipk“ metodą, aprašytą eurui skirtuose ECB interneto svetainės puslapiuose ir nacionalinių centrinių bankų interneto svetainėse. Jeigu gavote įtartiną banknotą, palyginkite jį su kitu banknotu, kurio tikrumu neabejojate. Jeigu jūsų įtarimai tik sustiprėja, praneškite policijai arba kreipkitės į savo šalies nacionalinį centrinį banką arba savo mažmeninį ar komercinį banką, jeigu jūsų valstybėje nustatyta tokia tvarka. Eurosistema palaiko teisėsaugos institucijas kovoje su valiutos padirbinėjimu.

Eurosistema įvairiais būdais skelbia informaciją, kad padėtų žmonėms išmokti atskirti padirbtus banknotus nuo tikrų, o grynųjų pinigų tvarkymo specialistams – užtikrinti, kad banknotų tvarkymo ir apdorojimo įrenginiai patikimai atpažintų padirbtus banknotus ir nebegrąžintų jų į apyvartą.

Eurosistemos pareiga – užtikrinti eurų banknotų patikimumą ir nuolat tobulinti banknotų gamybos technologiją. Antrosios serijos – serijos „Europa“ – banknotai yra dar geriau apsaugoti ir tai padeda išlaikyti visuomenės pasitikėjimą euru.

Naujieji 100 ir 200 eurų banknotai su patobulintomis apsaugos priemonėmis buvo pristatyti 2018 m. rugsėjo 17 d. Šių nominalų serijos „Europa“ banknotai yra du paskutinieji šios serijos nominalai. Jie į apyvartą bus išleisti 2019 m. gegužės 28 d. Eurosistema vykdo informacinę kampaniją, siekdama supažindinti profesionalius grynųjų pinigų tvarkytojus ir visuomenę su šiais dviem naujais banknotais – abiejuose panaudota keletas naujų apsaugos priemonių. Kad banknotų tvarkymo ir autentiškumo tikrinimo įrenginiai būtų pritaikyti šiems banknotams, Eurosistema ir toliau teiks pagalbą banknotų įrangos gamintojams ir kitiems tiekėjams.

Žiniasklaidos atstovai užklausas gali teikti Estherai Tejedor telefonu +49 69 1344 95596.

KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai