Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
  • KOMUNIKAT PRASOWY

Liczba fałszywych banknotów euro w drugim półroczu 2018 jeszcze niższa

25 stycznia 2019

[Aktualizacja 28 stycznia 2019]

  • W drugiej połowie 2018 roku wycofano z obiegu 262 tys. fałszywych banknotów euro.
  • Ponad 80% falsyfikatów stanowiły nominały 20 i 50 euro.
  • Autentyczność każdego banknotu można samodzielnie sprawdzić na trzy sposoby: dotykiem, pod światło i pod kątem.
  • Banknoty euro są niezmiennie pewnym i bezpiecznym środkiem płatniczym.

W drugim półroczu 2018 roku wycofano z obiegu 262 tys. fałszywych banknotów euro – to 13,0% mniej niż w pierwszym półroczu 2018 i 27,8% mniej niż w drugim półroczu 2017. Prawdopodobieństwo natrafienia na fałszywy banknot jest naprawdę niskie: falsyfikatów jest nadal bardzo mało w porównaniu z prawdziwymi banknotami w obiegu, których liczba od wprowadzenia euro stale rośnie, i to w szybszym tempie niż PKB. W 2018 roku liczba banknotów euro w obiegu wzrosła o ok. 4,0%5,6%, a ich wartość – o ok. 3,7%5,2%. Obecnie liczba ta znacznie przekracza 22 mld sztuk, a łączna wartość tych banknotów wynosi ok. 1,2 bln euro.

Poniżej przedstawiono trend półroczny:

Okres

2015/2

2016/1

2016/2

2017/1

2017/2

2018/1

2018/2

Liczba falsyfikatów

445 000

331 000

353 000

331 000

363 000

301 000

262 000

Odsetek poszczególnych nominałów:

Nominał

5 euro

10 euro

20 euro

50 euro

100 euro

200 euro

500 euro

Udział procentowy

1,6%

2,6%

22,7%

61,8%

9,0%

0,9%

1,4%

Sytuacja w drugim półroczu 2018:

  • Nadal najczęściej fałszowane były banknoty 20 i 50 euro – na oba te nominały łącznie przypadło ponad 80% wszystkich falsyfikatów.
  • Większość falsyfikatów (96,7%) wykryto w krajach strefy euro. Około 2,2% znaleziono w państwach członkowskich UE spoza tej strefy, a 1,1% – w innych krajach.

Zawsze sprawdzaj banknoty!

Od wprowadzenia pierwszej serii banknotów euro członkowie Eurosystemu – czyli Europejski Bank Centralny (EBC) i 19 krajowych banków centralnych ze strefy euro – przypominają, by uważać na otrzymywane banknoty. Ich autentyczność można łatwo sprawdzić za pomocą prostego testu: „sprawdź dotykiem, pod światło i pod kątem”, opisanego na stronie internetowej EBC w części o euro oraz na stronach krajowych banków centralnych. W razie otrzymania podejrzanego banknotu należy go porównać z takim, który na pewno jest prawdziwy. Jeśli podejrzenie się potwierdzi, trzeba skontaktować się z policją bądź – zgodnie z praktyką przyjętą w danym kraju – krajowym bankiem centralnym albo swoim bankiem detalicznym lub komercyjnym. Eurosystem wspomaga organy ścigania w walce z fałszowaniem pieniędzy.

Eurosystem prowadzi też różnorodne działania informacyjne, aby pomóc ludziom odróżniać banknoty fałszywe od autentycznych, a podmiotom obsługującym obieg gotówki – dbać o to, by ich urządzenia skutecznie rozpoznawały i wychwytywały falsyfikaty.

Eurosystem ma obowiązek strzec nienaruszalności banknotów euro i stale doskonalić techniki ich produkcji. Banknoty z drugiej serii, noszącej nazwę „Europa”, są jeszcze lepiej zabezpieczone, co przyczynia się do utrzymania zaufania społecznego do euro.

17 września 2018 zaprezentowano nowe banknoty 100 i 200 euro, ze zmodernizowanymi zabezpieczeniami. Wejdą one do obiegu 28 maja 2019 jako dwa ostatnie nominały z serii „Europa”. Eurosystem prowadzi kampanię informacyjną, aby powiadomić osoby pracujące z gotówką i całe społeczeństwo o wprowadzeniu tych banknotów i ich nowych zabezpieczeniach. Producenci i dystrybutorzy sprzętu obsługującego banknoty nadal mogą liczyć na pomoc Eurosystemu w przystosowaniu do nich swoich urządzeń.

Kontakt z mediami: Esther Tejedor, tel.: +49 69 1344 95596.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami