Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs
  • PAZIŅOJUMS PRESEI

Viltoto euro banknošu skaits 2018. gada 2. pusgadā turpināja samazināties un joprojām bija neliels

2019. gada 25. janvārī

[Aktualizēts 28.01.2019.]

  • 2018. gada 2. pusgadā no apgrozības tika izņemts 262 000 viltotu euro banknošu.
  • Vairāk nekā 80% no šiem viltojumiem veidoja 20 euro un 50 euro banknotes.
  • Visas euro banknotes var pārbaudīt, tās aptaustot, apskatot un pagrozot.
  • Euro banknotes joprojām ir uzticams un drošs maksāšanas līdzeklis.

2018. gada 2. pusgadā no apgrozības tika izņemts apmēram 262 000 viltotu euro banknošu – par 13.0% mazāk salīdzinājumā ar 2018. gada 1. pusgadu un par 27.8% mazāk nekā 2017. gada 2. pusgadā. Iespēja saņemt viltotu banknoti patiešām ir ļoti maza, jo viltojumu skaits joprojām ir ļoti neliels salīdzinājumā ar apgrozībā esošo īsto banknošu skaitu, kas kopš to ieviešanas nemitīgi pieaudzis straujākā tempā nekā IKP. 2018. gadā apgrozībā esošo euro banknošu skaits un vērtība pieauga attiecīgi par aptuveni 4.0%5.6% un 3.7%5.2%. Pašlaik apgrozībā ir vairāk nekā 22 mljrd. euro banknošu, kuru kopējā vērtība ir aptuveni 1.2 trlj. euro.

Tālāk tabulā sniegti pusgada dati.

Periods

2/2015

1/2016

2/2016

1/2017

2/2017

1/2018

2/2018

Viltojumu skaits

445 000

331 000

353 000

331 000

363 000

301 000

262 000

Dalījums pēc nominālvērtības.

Nominālvērtība

5 euro

10 euro

20 euro

50 euro

100 euro

200 euro

500 euro

Procentuālais dalījums

1.6%

2.6%

22.7%

61.8%

9.0%

0.9%

1.4%

2018. gada 2. pusgadā:

  • Joprojām visbiežāk tika viltotas 20 euro un 50 euro banknotes. Kopā šo banknošu viltojumi veidoja vairāk nekā 80% no visiem viltojumiem.
  • Vairums (96.7%) viltojumu atklāts euro zonas valstīs. Pārējie bija sadalīti starp ārpus euro zonas esošajām ES dalībvalstīm (2.2%) un citiem pasaules reģioniem (1.1%).

Pārbaudiet savas banknotes!

Kopš pirmā izlaiduma euro banknošu nonākšanas apgrozībā Eurosistēma, t.i., Eiropas Centrālā banka (ECB) un 19 euro zonas valstu nacionālās centrālās bankas, iesaka iedzīvotājiem saglabāt modrību, saņemot banknotes. Banknotes var vienkārši pārbaudīt, tās aptaustot, apskatot un pagrozot, kā aprakstīts ECB interneta vietnes sadaļā par euro un nacionālo centrālo banku interneta vietnēs. Saņemot aizdomīgu banknoti, tā tieši jāsalīdzina ar tādu, par kuru zināms, ka tā ir īsta. Ja aizdomas apstiprinās, jāsazinās ar policiju vai – atkarībā no valstī pieņemtās prakses – savas valsts centrālo banku vai savu komercbanku. Eurosistēma atbalsta tiesībsargājošās iestādes cīņā pret naudas viltošanu.

Eurosistēma veic dažāda veida komunikāciju, lai palīdzētu sabiedrībai atpazīt īstas un viltotas banknotes, kā arī palīdzētu profesionāliem skaidrās naudas apstrādātājiem nodrošināt, ka skaidrās naudas apstrādes iekārtas spēj ticami noteikt viltojumus un izņemt tos no apgrozības.

Eurosistēmas uzdevums ir nodrošināt euro banknošu integritāti un turpināt uzlabot banknošu izgatavošanas tehnoloģiju. Otrā izlaiduma – Eiropas sērijas – banknotes ir vēl drošākas un palīdz saglabāt sabiedrības uzticēšanos valūtai.

2018. gada 17.septembrī tika publiskotas jaunas 100 un 200 euro banknotes ar uzlabotiem pretviltošanas elementiem. Šīs ir Eiropas sērijas pēdējo divu nominālvērtību banknotes, kas tiks laistas apgrozībā 2019. gada 28. maijā. Eurosistēma rīko kampaņu, lai informētu profesionālos skaidrās naudas apstrādātājus un sabiedrību par šo jauno banknošu ieviešanu. Abās banknotēs izmantoti vairāki jauni pretviltošanas elementi. Banknošu iekārtu ražotāji un citi piegādātāji arī turpmāk saņems Eurosistēmas atbalstu skaidrās naudas apstrādes iekārtu un autentiskuma noteikšanas iekārtu pielāgošanā jaunajām banknotēm.

Lai saņemtu papildinformāciju, plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus lūdzam vērsties pie Esteres Tehedoras (Esther Tejedor; tālr. +49 69 1344 95596).

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem