Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po
  • SPOROČILO ZA JAVNOST

Število ponarejenih eurobankovcev se je še nadalje zmanjšalo in v drugi polovici leta 2018 ostalo majhno

25. januar 2019

[spremenjeno 28. januarja 2019]

  • V drugi polovici leta 2018 je bilo iz obtoka umaknjenih 262.000 ponarejenih eurobankovcev.
  • Več kot 80% ponaredkov so predstavljali bankovci za 20 € in 50 €.
  • Vse eurobankovce je mogoče preveriti z metodo »otip-pogled-nagib«.
  • Eurobankovci ostajajo zanesljivo in varno plačilno sredstvo.

V drugi polovici leta 2018 je bilo iz obtoka umaknjenih okrog 262.000 ponarejenih eurobankovcev, kar je 13,0% manj kot v prvi polovici leta 2018 in 27,8% manj kot v drugi polovici leta 2017. Verjetnost, da bi prejeli ponarejen bankovec, je zelo majhna, saj ostaja število ponaredkov v primerjavi s številom pristnih bankovcev v obtoku, ki se vse od uvedbe vztrajno povečuje hitreje od rasti BDP, zelo majhno. Leta 2018 se je število eurobankovcev v obtoku povečalo za okoli 4,0%5,6%, njihova vrednost pa za okoli 3,7%5,2%. Zdaj je v obtoku več kot 22 milijard eurskih bankovcev z vrednostjo okrog kot 1,2 bilijona EUR.

Polletni podatki so prikazani spodaj.

Obdobje

2. pol. 2015

1. pol. 2016

2. pol. 2016

1. pol. 2017

2. pol. 2017

1. pol. 2018

2. pol. 2018

Število ponaredkov

445.000

331.000

353.000

331.000

363.000

301.000

262.000

Razčlenitev po apoenih:

Apoen

5 €

10 €

20 €

50 €

100 €

200 €

500 €

Delež v odstotkih

1,6%

2,6%

22,7%

61,8%

9,0%

0,9%

1,4%

V drugi polovici leta 2018:

  • sta bila bankovca za 20 € in 50 € še vedno najpogosteje ponarejana apoena, na katera je skupno odpadlo več kot 80% vseh ponaredkov;
  • je bila večina ponaredkov (96,7%) odkrita v državah euroobmočja. Ostali so bili odkriti v državah članicah EU zunaj euroobmočja (2,2%) in v drugih delih sveta (1,1%).

Preverjajte bankovce!

Eurosistem, ki ga sestavljajo Evropska centralna banka (ECB) in 19 nacionalnih centralnih bank v euroobmočju, že vse od uvedbe prve serije bankovcev eura poziva ljudi, naj bodo pri ravnanju z bankovci pozorni. Bankovce lahko hitro preverite s preprosto metodo »otip-pogled-nagib«, ki je opisana na spletni strani ECB o euru in na spletnih straneh nacionalnih centralnih bank Eurosistema. Če prejmete sumljiv bankovec, ga neposredno primerjajte z drugim, za katerega veste, da je pristen. Če se vaš sum potrdi, vas prosimo, da o tem obvestite policijo ali – kjer nacionalna praksa to dopušča – centralno banko svoje države oziroma svojo poslovno banko. Eurosistem podpira organe kazenskega pregona v boju proti ponarejanju denarja.

Eurosistem na različne načine obvešča ljudi o tem, kako razlikovati pristne bankovce od ponaredkov. Profesionalnim uporabnikom gotovine poleg tega pomaga, da njihove naprave za obdelavo in sortiranje bankovcev zanesljivo prepoznajo ponaredke in jih umaknejo iz obtoka.

Eurosistem ima dolžnost, da varuje zanesljivost bankovcev in stalno izboljšuje tehnologijo izdelave. Druga serija bankovcev – serija Evropa – je še bolj varna, kar prispeva k ohranjanju zaupanja javnosti v valuto.

Nova bankovca za 100 € in 200 € z izboljšanimi zaščitnimi elementi sta bila javnosti predstavljena 17. septembra 2018. To sta zadnja dva apoena iz serije Evropa, ki bosta v obtok prišla 28. maja 2019. Eurosistem izvaja kampanjo za obveščanje profesionalnih uporabnikov gotovine in splošne javnosti o uvedbi teh dveh novih bankovcev, ki imata tudi več novih zaščitnih elementov. Eurosistem bo proizvajalcem in ponudnikom opreme za bankovce še naprej nudil podporo pri prilagajanju naprav in instrumentov za preverjanje pristnosti novih bankovcev.

Kontaktna oseba za novinarska vprašanja je Esther Tejedor, tel. +49 69 1344 95596.

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije