Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Спад на фалшифицирането на евробанкноти през първата половина на 2016 г.

22 юли 2016 г.
  • 331 000 фалшиви евробанкноти са изтеглени от обращение през първата половина на 2016 г.
  • Около 80% от фалшивите банкноти са от 20 € и 50 €.
  • Всички евробанкноти могат да се проверяват с метода „пипни, разгледай и наклони“.
  • Евробанкнотите остават надеждно и сигурно платежно средство.

През първата половина на 2016 г. от обращение са изтеглени 331 000 фалшиви евробанкноти – 25% по-малко, отколкото през втората половина на 2015 г., съобщи днес Европейската централна банка (ЕЦБ). Броят на фалшификатите остава много нисък в сравнение с нарастващия брой на истинските евробанкноти в обращение (над 18,5 милиарда през първата половина на 2016 г.).

Таблицата по-долу представя шестмесечната тенденция:

Период

2013/1 2013/2 2014/1 2014/2 2015/1 2015/2 2016/1
Брой фалшиви банкноти 317 000 353 000 331 000 507 000 454 000 445 000 331 000

Още от емитирането на първата серия евробанкноти Евросистемата – ЕЦБ и 19-те национални централни банки от еврозоната – съветват гражданите да останат бдителни по отношение на банкнотите, които получават. Истинските банкноти се разпознават чрез простия метод „пипни, разгледай и наклони“, описан на страниците, посветени на еврото, на уебсайта на ЕЦБ и на уебсайтовете на националните централни банки от Евросистемата.

Евросистемата използва разнообразни средства за комуникация, за да помага на гражданите да различават истинските от фалшивите банкноти и да съдейства на боравещите с пари в брой на професионална основа да осигурят надеждното разпознаване и изтегляне от обращение на фалшификатите от банкнотообработващите и банкнотосортиращите машини.

Ако получите съмнителна банкнота, сравнете я непосредствено с друга, за която знаете, че е истинска. Ако съмнението се потвърди, свържете се с полицията или – според практиката в съответната държава – със собствената си банка или с националната централна банка. Евросистемата подпомага правоприлагащите органи в борбата им срещу фалшифицирането на пари.

Задължение на Евросистемата е да защитава сигурността на евробанкнотите и да усъвършенства непрекъснато технологията за тяхното производство. С въвеждането на серия „Европа“ банкнотите ще бъдат още по-добре защитени и това ще допринесе за поддържането на общественото доверие в паричната единица.

По-долу е представена разбивка по купюри на общия брой фалшиви банкноти, изтеглени от обращение през първата половина на 2016 г.

Купюра

5 € 10 € 20 € 50 € 100 € 200 € 500 €

Разбивка в проценти

1,1% 4,8% 31,6% 48,2% 11,1% 2,0% 1,2%

През този период:

  • Банкнотите от 20 € и от 50 € все още имат най-голям дял сред фалшификатите. В сравнение с отчетените данни за втората половина на 2015 г. делът на фалшивите банкноти от 20 € е намалял, а този на фалшивите 50 € се е увеличил. Заедно те съставляват 79,8% от фалшификатите.
  • Огромната част от фалшивите банкноти (97,6%) са открити в държави от еврозоната. Само около 1,7% са открити в държави членки на ЕС извън еврозоната, а по-малко от 0,7% – в други части на света.

На 4 април 2017 г. в обращение ще влезе новата банкнота от 50 € с иновативни защитни елементи. Евросистемата ще продължи да съдейства на производителите на банкнотообработващи машини и други доставчици, за да приспособят те своите машини и устройства за проверка за истинност към новата банкнота. Ако устройствата им все още не могат да приемат тази банкнота, операторите/собствениците трябва да се свържат незабавно със своите доставчици или производители.

За въпроси журналистите могат да се свържат с Ева Тейлър на телефон +49 69 1344 7162 или с Естер Милтени-Торстенсон на телефон +49 69 1344 8034.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите