Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

Minskad förfalskning av eurosedlar under första halvåret 2016

22 juli 2016
  • 331 000 förfalskade eurosedlar togs ur omlopp under första halvåret 2016.
  • Omkring 80 procent av förfalskningarna utgjordes av 20- och 50-eurosedlar.
  • Alla eurosedlar kan enkelt kontrolleras med ”känn-titta-luta”-metoden.
  • Eurosedlarna är alltjämt ett pålitligt och säkert betalningsmedel.

Europeiska centralbanken (ECB) meddelade idag att cirka 331 000 förfalskade eurosedlar togs ur omlopp under första halvåret 2016. Det är 25 procent färre än under andra halvåret 2015. Antalet förfalskningar är fortfarande mycket lågt jämfört med det ökande antalet äkta sedlar i omlopp (över 18,5 miljarder under första halvåret 2016).

Halvårstrenden visas nedan:

Period

2013/1 2013/2 2014/1 2014/2 2015/1 2015/2 2016/1
Antal förfalskningar 317 000 353 000 331 000 507 000 454 000 445 000 331 000

Ända sedan den första serien eurosedlar gavs ut har Eurosystemet, dvs. ECB och de 19 nationella centralbankerna i euroområdet, uppmanat allmänheten att vara fortsatt vaksam vid kontanthantering. Äkta sedlar känns lätt igen med den enkla ”känn-titta-luta”-metoden, som beskrivs på ECB:s webbplats under rubriken Euron och på Eurosystemets nationella centralbankers webbplatser.

Eurosystemet informerar på många olika sätt för att hjälpa människor att skilja på äkta och falska sedlar och för att hjälpa dem som yrkesmässigt hanterar kontanter att se till att sedelhanteringsutrustning identifierar och skiljer ut förfalskningar från äkta sedlar på ett betryggande sätt.

Om du får en misstänkt sedel bör du direkt jämföra den med en sedel som du vet är äkta. Om misstanken bekräftas ska du kontakta polisen, den nationella centralbanken eller din egen bank, beroende på nationell praxis. Eurosystemet stöder de brottsbekämpande myndigheterna i deras arbete mot penningförfalskning.

Eurosystemet har en skyldighet att garantera eurosedlarnas tillförlitlighet och att se till att sedeltekniken ständigt förbättras. Europaserien gör sedlarna ännu säkrare och bidrar till att bibehålla allmänhetens förtroende för valutan.

Nedan visas en uppdelning i procent, per valör, av samtliga förfalskningar som tagits ur omlopp under första halvåret 2016.

Valör

5 € 10 € 20 € 50 € 100 € 200 € 500 €

I procent

1,1 % 4,8 % 31,6 % 48,2 % 11,1 % 2,0 % 1,2 %

Under perioden:

  • De mest förfalskade sedlarna är fortfarande 20- och 50-eurosedlar. Jämfört med de siffror som rapporterades för andra halvåret 2015 minskade andelen förfalskade 20-eurosedlar, medan andelen förfalskade 50-eurosedlar ökade. Tillsammans utgjorde dessa 79,8 procent av alla förfalskningar.
  • De flesta (97,6 procent) av förfalskningarna hittades i länder i euroområdet. Endast 1,7 procent hittades i EU-medlemsstater utanför euroområdet, och mindre än 0,7 procent i andra delar av världen.

Den nya 50-eurosedeln med dess innovativa säkerhetsdetaljer kommer att införas den 4 april 2017. Tillverkare och leverantörer av sedelhanteringsutrustning kommer även i fortsättningen att få stöd från Eurosystemet med att anpassa sina maskiner och sin utrustning för äkthetskontroll till de nya sedlarna. Om utrustningen fortfarande inte kan ta emot den här sedeln ska operatören/ägaren omedelbart kontakta sina leverantörer eller tillverkare.

Frågor från media kan riktas till Eva Taylor, tfn: +49 69 1344 7162 eller Eszter Miltényi-Torstensson, tfn: +49 69 1344 8034.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media