SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
PRESSEMEDDELELSE

Antallet af falske eurosedler faldt i 1. halvår 2016

22. juli 2016
  • 331.000 falske eurosedler blev taget ud af omløb i 1. halvår 2016.
  • Ca. 80 pct. af de falske sedler var 20- og 50-eurosedler.
  • Alle eurosedler kan kontrolleres med "føl-, se-, vip"-metoden.
  • Eurosedler er fortsat et pålideligt og sikkert betalingsmiddel.

Den Europæiske Centralbank (ECB) meddelte i dag, at ca. 331.000 falske eurosedler blev taget ud af omløb i 1. halvår 2016. Det er 25 pct. færre end i 2. halvår 2015. Antallet af falske sedler er stadig meget lavt i forhold til det stigende antal ægte eurosedler, som er i omløb (over 18,5 mia. sedler i 1. halvår 2016).

Den halvårlige trend fremgår af tabellen:

Periode 2013/1 2013/2 2014/1 2014/2 2015/1 2015/2 2016/1
Antal falske eurosedler 317.000 353.000 331.000 507.000 454.000 445.000 331.000

Lige siden den første euroseddelserie blev udsendt, har Eurosystemet, dvs. ECB og de 19 nationale centralbanker i euroområdet, tilskyndet folk til at være på vagt, når de modtager pengesedler. Man kan kontrollere, om en seddel er ægte ved hjælp af den enkle "føl-se-vip"-metode, som er beskrevet i euroafsnittet på ECB's websted og på de nationale centralbanker i Eurosystemets websteder.

Eurosystemet informerer på flere forskellige måder for at hjælpe folk med at skelne mellem ægte og falske pengesedler og hjælpe kontanthåndterende virksomheder med at sikre, at maskiner og automater, der anvendes til seddelhåndtering og seddelkontrol, på pålidelig vis kan identificere og tage falske sedler ud af omløb.

Modtager man en mistænkelig seddel, kan man sammenligne den direkte med en seddel, som man ved er ægte. Hvis mistanken bekræftes, bør man kontakte politiet eller – alt efter national praksis – den nationale centralbank eller ens egen bank. Eurosystemet støtter politimyndighederne i deres bekæmpelse af falskmøntneri.

Eurosystemet er forpligtet til at sikre eurosedlernes integritet og til løbende at forbedre teknologien på området. Europa-serien gør sedlerne endnu sikrere og bidrager til at bevare offentlighedens tillid til valutaen.

Nedenstående tabel viser fordelingen – efter pålydende værdi – af det samlede antal falske eurosedler, som blev taget ud af omløb i 1. halvår 2016.

Pålydende værdi 5 € 10 € 20 € 50 € 100 € 200 € 500 €
Fordeling (i pct.) 1,1 4,8 31,6 48,2 11,1 2,0 1,2

I den pågældende periode

  • var 20- og 50-eurosedlerne fortsat de hyppigst forfalskede eurosedler. I forhold til tallene for 2. halvår 2015 er andelen af falske 20-eurosedler faldet og antallet af falske 50-eurosedler steget. Tilsammen udgjorde de 79,8 pct. af alle forfalskninger.
  • blev størstedelen (97,6 pct.) af de falske sedler fundet i eurolandene. Kun ca. 1,7 pct. blev fundet i EU-lande uden for euroområdet, og under 0,7 pct. blev fundet i andre dele af verden.

Den nye 50-euroseddel med de innovative sikkerhedselementer indføres 4. april 2017. Fabrikanter og leverandører af udstyr til seddelhåndtering vil fortsat få støtte af Eurosystemet til at omstille maskiner og udstyr til ægthedskontrol til den nye euroseddel. Hvis udstyret endnu ikke accepterer denne seddel, bør ejerne/brugerne straks kontakte leverandøren eller fabrikanten.

Henvendelser fra medierne kan rettes til Eva Taylor, tlf.: +49 69 1344 7162 eller Eszter Miltényi-Torstensson, tlf.: +49 69 1344 8034.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt