Menu
INFORMĀCIJA PRESEI

Viltoto euro banknošu skaits 2016. gada 1. pusgadā samazinājies

2016. gada 22. jūlijā
  • 2016. gada 1. pusgadā no apgrozības izņemti 331 000 viltotu euro banknošu.
  • Apmēram 80% viltojumu veido 20 euro un 50 euro banknotes.
  • Visas euro banknotes var pārbaudīt, tās aptaustot, apskatot un pagrozot.
  • Euro banknotes joprojām ir uzticams un drošs maksāšanas līdzeklis.

Eiropas Centrālā banka šodien paziņoja, ka 2016. gada 1. pusgadā no apgrozības izņemts aptuveni 331 000 viltotu euro banknošu – par 25% mazāk nekā 2015. gada 2. pusgadā. Viltojumu skaits joprojām ir ļoti neliels salīdzinājumā ar pieaugošo apgrozībā esošo īsto banknošu skaitu (2016. gada 1. pusgadā – vairāk nekā 18.5 mljrd.).

Tālāk tabulā atspoguļotas pusgada tendences.

Periods

1/2013 2/2013 1/2014 2/2014 1/2015 2/2015 1/2016
Viltojumu skaits 317 000 353 000 331 000 507 000 454 000 445 000 331 000

Kopš pirmā izlaiduma euro banknošu nonākšanas apgrozībā Eurosistēma, t.i., ECB un 19 euro zonas nacionālās centrālās bankas, iesaka iedzīvotājiem saglabāt modrību, saņemot banknotes. Īstas banknotes atpazīstamas, izmantojot ECB interneta vietnes sadaļā par euro un Eurosistēmas nacionālo centrālo banku interneta vietnēs aprakstīto vienkāršo pārbaudi, banknotes aptaustot, apskatot un pagrozot.

Eurosistēma veic dažāda veida komunikāciju, lai palīdzētu sabiedrībai atšķirt īstas banknotes no viltotām, kā arī palīdzētu profesionāliem skaidrās naudas apstrādātājiem nodrošināt, ka skaidrās naudas apstrādes iekārtas spēj droši noteikt viltojumus, un izņemt tos no apgrozības.

Saņemot aizdomīgu banknoti, tā jāsalīdzina ar tādu, par kuru zināms, ka tā ir īsta. Ja aizdomas apstiprinās, jāsazinās ar policiju vai – atkarībā no valstī pieņemtās prakses – attiecīgās valsts centrālo banku vai savu banku. Eurosistēma atbalsta tiesībsargājošās iestādes cīņā pret naudas viltošanu.

Eurosistēmas uzdevums ir nodrošināt euro banknošu integritāti un turpināt uzlabot banknošu izgatavošanas tehnoloģiju. Eiropas sērijas banknotes būs vēl drošākas un palīdzēs saglabāt sabiedrības uzticēšanos valūtai.

Tabulā sniegts 2016. gada 1. pusgadā no apgrozības izņemto viltoto banknošu kopskaita dalījums pēc nominālvērtības.

Nominālvērtība

5 euro 10 euro 20 euro 50 euro 100 euro 200 euro 500 euro

Procentuālais dalījums

1.1% 4.8% 31.6% 48.2% 11.1% 2.0% 1.2%

Šajā periodā:

  • joprojām visbiežāk tika viltotas 20 euro un 50 euro banknotes. Salīdzinājumā ar datiem, kas sniegti par 2015. gada 2. pusgadu, 20 euro banknošu viltojumu īpatsvars samazinājies, bet 50 euro banknošu viltojumu īpatsvars palielinājies. Kopā šo banknošu viltojumi veidoja 79.8% no visiem viltojumiem;
  • vairākums (97.6%) viltojumu atklāts euro zonas valstīs. Tikai aptuveni 1.7% atklāti ārpus euro zonas esošajās ES dalībvalstīs un mazāk nekā 0.7% – citos pasaules reģionos.

Jaunā 50 euro banknote ar inovatīviem pretviltošanas elementiem nonāks apgrozībā 2017. gada 4. aprīlī. Banknošu iekārtu ražotāji un citi piegādātāji arī turpmāk saņems Eurosistēmas atbalstu skaidrās naudas apstrādes iekārtu un autentiskuma noteikšanas iekārtu pielāgošanā jaunajai banknotei. Ja iekārtas joprojām nepieņem šo banknoti, operatoriem/īpašniekiem nekavējoties jāsazinās ar iekārtu piegādātāju vai ražotāju.

Plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus lūdzam vērsties pie Evas Teilores (Eva Taylor; tālr. +49 69 1344 7162) vai Esteres Miltenī-Torstensones (Eszter Miltényi-Torstensson; tālr. +49 69 1344 8034).

Kontaktinformācija presei