Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
TLAČOVÁ SPRÁVA

Pokles počtu falošných eurových bankoviek v prvom polroku 2016

22. júla 2016
  • V prvej polovici roka 2016 bolo z obehu stiahnutých 331 000 falošných eurových bankoviek.
  • Približne 80 % falzifikátov predstavujú bankovky nominálnej hodnoty 20 € a 50 €.
  • Pravosť všetkých eurových bankoviek sa dá jednoducho overiť hmatom, pohľadom a naklonením.
  • Eurové bankovky naďalej zostávajú dôveryhodným a bezpečným platobným prostriedkom.

Podľa dnešného vyhlásenia Európskej centrálnej banky (ECB) bolo v prvom polroku 2016 z obehu stiahnutých približne 331 000 falošných eurových bankoviek, čo je o 25 % menej ako v druhom polroku 2015. V porovnaní s rastúcim počtom pravých bankoviek v obehu (viac než 18,5 mld. v prvom polroku 2016) zostáva počet falzifikátov veľmi nízky.

V nasledujúcej tabuľke je uvedený polročný prehľad:

Obdobie

2013/1 2013/2 2014/1 2014/2 2015/1 2015/2 2016/1
Počet falzifikátov 317 000 353 000 331 000 507 000 454 000 445 000 331 000

Už od vydania eurových bankoviek prvej série Eurosystém, t. j. Európska centrálna banka (ECB) a 19 národných centrálnych bánk krajín eurozóny, vyzýva verejnosť, aby bankovkám venovala náležitú pozornosť. Pravosť bankoviek sa dá overiť jednoduchou kontrolou hmatom, pohľadom a naklonením, ktorá je opísaná v sekcii o eure na internetovej stránke ECB a na stránkach národných centrálnych bánk Eurosystému.

Eurosystém sa snaží rôznymi prostriedkami informovať verejnosť o tom, ako rozlíšiť pravé bankovky od falošných, a takisto pomáhať profesionálnym spracovateľom peňazí zaistiť, aby boli zariadenia na spracovanie hotovosti schopné spoľahlivo identifikovať falzifikáty a sťahovať ich z obehu.

Ak sa vám do rúk dostane podozrivá bankovka, je potrebné ju porovnať so zaručene pravou bankovkou. V prípade potvrdenia pochybností by ste sa mali v závislosti od predpisov platných v danom štáte obrátiť na políciu, na príslušnú národnú centrálnu banku alebo na svoju banku. Eurosystém podporuje policajné orgány v ich boji proti falšovaniu peňazí.

Eurosystém je povinný chrániť integritu eurových bankoviek a neustále zdokonaľovať technológiu ich výroby. Bankovky série Európa preto budú ešte bezpečnejšie a pomôžu udržať dôveru verejnosti v menu.

V nasledujúcej tabuľke je uvedené členenie falzifikátov stiahnutých z obehu v prvom polroku 2016 podľa nominálnej hodnoty:

Nominálna hodnota

5 € 10 € 20 € 50 € 100 € 200 € 500 €

Podiel (v %)

1,1% 4,8 % 31,6 % 48,2 % 11,1 % 2,0 % 1,2 %

V spomínanom období:

  • boli aj naďalej najčastejšie falšované bankovky nominálnej hodnoty 20 € a 50 €. V porovnaní s údajmi za druhý polrok 2015 sa podiel falošných bankoviek 20 € znížil a podiel falošných bankoviek 50 € vzrástol. Spolu predstavovali 79,8 % celkového počtu falzifikátov,
  • bola väčšina falzifikátov (97,6 %) odhalená v krajinách eurozóny. Len približne 1,7 % falzifikátov bolo odhalených v členských štátoch EÚ nepatriacich do eurozóny a menej ako 0,7 % v iných častiach sveta.

Nová bankovka 50 €, vybavená inovatívnymi ochrannými prvkami, bude uvedená do obehu 4. apríla 2017. Výrobcom a dodávateľom zariadení na spracovanie a overovanie bankoviek bude Eurosystém aj naďalej poskytovať podporu pri prispôsobovaní ich zariadení na novú bankovku. Prevádzkovatelia a majitelia zariadení, ktoré túto bankovku zatiaľ nedokážu spracovať, by sa mali bezodkladne obrátiť na svojho dodávateľa, resp. výrobcu.

Kontaktnou osobou pre médiá je Eva Taylor, tel.: +49 69 1344 7162 a Eszter Miltényi-Torstensson, tel.: +49 69 1344 8034.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá