Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
KOMUNIKAT PRASOWY

W pierwszym półroczu 2016 mniej fałszywych banknotów euro

22 lipca 2016
  • W pierwszej połowie 2016 roku wycofano z obiegu 331 tys. fałszywych banknotów euro.
  • Około 80% falsyfikatów stanowiły nominały 20 i 50 euro.
  • Autentyczność banknotów sprawdza się na trzy sposoby: dotykiem, pod światło i pod kątem.
  • Banknoty euro są niezmiennie pewnym i bezpiecznym środkiem płatniczym.

Europejski Bank Centralny (EBC) podał dziś, że w pierwszym półroczu 2016 wycofano z obiegu ok. 331 tys. fałszywych banknotów euro – o 25% mniej niż w drugiej połowie 2015. Na tle rosnącej liczby autentycznych banknotów w obiegu (w pierwszym półroczu 2016 – ponad 18,5 mld) falsyfikatów jest nadal bardzo mało.

Poniżej przedstawiono trend półroczny:

Okres

2013/1 2013/2 2014/1 2014/2 2015/1 2015/2 2016/1
Liczba falsyfikatów 317 tys. 353 tys. 331 tys. 507 tys. 454 tys. 445 tys. 331 tys.

Od wprowadzenia pierwszej serii banknotów euro członkowie Eurosystemu – czyli EBC i 19 krajowych banków centralnych ze strefy euro – stale przypominają, by uważać na otrzymywane banknoty. Ich autentyczność można zweryfikować za pomocą prostego testu: „sprawdź dotykiem, pod światło i pod kątem”, opisanego w serwisie internetowym EBC w części o euro oraz na stronach krajowych banków centralnych z Eurosystemu.

Eurosystem prowadzi różnorodne działania informacyjne, aby pomóc ludziom odróżniać banknoty fałszywe od autentycznych, a osobom mającym zawodowo do czynienia z gotówką – dbać o to, by sprzęt do obsługi i sortowania banknotów skutecznie rozpoznawał i wychwytywał falsyfikaty.

W razie otrzymania podejrzanego banknotu należy go porównać z takim, który na pewno jest prawdziwy. Jeśli podejrzenie się potwierdzi, trzeba skontaktować się z policją bądź krajowym bankiem centralnym lub swoim bankiem, zgodnie z praktyką przyjętą w danym kraju. Eurosystem wspomaga organy ścigania w walce z fałszowaniem pieniędzy.

Eurosystem ma obowiązek strzec nienaruszalności banknotów euro i stale doskonalić techniki ich produkcji. Nowa seria „Europa” jest jeszcze lepiej zabezpieczona, co przyczynia się do utrzymania zaufania społecznego do euro.

W poniższej tabeli przedstawiono udział procentowy poszczególnych nominałów w całkowitej liczbie falsyfikatów wycofanych z obiegu w pierwszym półroczu 2016.

Nominał

5 euro 10 euro 20 euro 50 euro 100 euro 200 euro 500 euro

Udział procentowy

1,1% 4,8% 31,6% 48,2% 11,1% 2,0% 1,2%

W tym okresie:

  • nadal najczęściej fałszowane były nominały 20 i 50 euro. W porównaniu z drugim półroczem 2015 odsetek fałszywych banknotów 20 euro zmalał, zaś 50 euro – wzrósł. Oba nominały stanowiły łącznie 79,8% wszystkich falsyfikatów;
  • większość falsyfikatów (97,6%) wykryto w krajach strefy euro. Jedynie ok. 1,7% znaleziono w państwach członkowskich UE spoza strefy euro, a niecałe 0,7% – w innych krajach.

4 kwietnia 2017 wejdą do obiegu nowe banknoty 50 euro ze zmodernizowanymi zabezpieczeniami. Producenci i dystrybutorzy sprzętu obsługującego banknoty nadal mogą liczyć na pomoc Eurosystemu w przystosowaniu swoich urządzeń do obsługi nowych banknotów. Właściciele lub operatorzy urządzeń, które nie przyjmują jeszcze tych banknotów, powinni niezwłocznie skontaktować się z producentem bądź dystrybutorem.

Kontakt z mediami: Eva Taylor, tel. +49 69 1344 7162, lub Eszter Miltényi-Torstensson, tel. +49 69 1344 8034.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami