Menu
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Решения, свързани с паричната политика

4 септември 2014 г.

На днешното си заседание Управителният съвет на ЕЦБ взе следните решения, свързани с паричната политика:

  1. Лихвеният процент по основните операции на Евросистемата по рефинансиране се намалява с 10 базисни пункта до 0,05 %, считано от операцията, по която плащането ще се извърши на 10 септември 2014 г.
  2. Лихвеният процент по пределното кредитно улеснение се понижава с 10 базисни пункта до 0,30 %, считано от 10 септември 2014 г.
  3. Лихвеният процент по депозитното улеснение се понижава с 10 базисни пункта до ‑0,20 %, считано от 10 септември 2014 г.

Председателят на ЕЦБ ще направи коментар относно причините за приетите решения на пресконференция днес от 14:30 ч. централноевропейско време.

Точната формулировка, съгласувана от Управителния съвет, се съдържа във версията на английски език.

Точната формулировка, съгласувана от Управителния съвет, се съдържа във версията на английски език.

Press conference

Pictures

Данни за контакт за медиите