Menu
TLAČOVÁ SPRÁVA

Rozhodnutia o menovej politike

4. septembra 2014

Rada guvernérov ECB na svojom dnešnom zasadnutí prijala nasledujúce rozhodnutia o menovej politike:

  1. úroková sadzba pre hlavné refinančné operácie Eurosystému sa s účinnosťou od operácie vyrovnanej 10. septembra 2014 zníži o 10 bázických bodov na 0,05 %,
  2. úroková sadzba pre jednodňové refinančné operácie sa s účinnosťou od 10. septembra 2014 zníži o 10 bázických bodov na 0,30 %,
  3. úroková sadzba pre jednodňové sterilizačné operácie sa s účinnosťou od 10. septembra 2014 zníži o 10 bázických bodov na -0,20 %.

Prezident ECB tieto rozhodnutia zdôvodní na dnešnej tlačovej konferencii o 14:30 SEČ.

Presné znenie odsúhlasené Radou guvernérov sa nachádza v pôvodnej anglickej verzii.

Presné znenie odsúhlasené Radou guvernérov sa nachádza v pôvodnej anglickej verzii.

Press conference

Pictures

Kontakt pre médiá