Menu
PERSBERICHT

Monetairbeleidsbeslissingen

4 september 2014

Tijdens zijn vergadering van vandaag heeft de Raad van Bestuur van de ECB de volgende monetairbeleidsbeslissingen genomen:

  1. De rentevoet voor de basisherfinancieringstransacties van het Eurosysteem wordt met 10 basispunten verlaagd naar 0,05%, met ingang van de transactie die zal worden verrekend op 10 september 2014.
  2. De rentevoet voor de marginale beleningsfaciliteit wordt met 10 basispunten verlaagd naar 0,30%, met ingang van 10 september 2014.
  3. De rentevoet voor de depositofaciliteit wordt met 10 basispunten verlaagd naar -0,20%, met ingang van 10 september 2014.

De President van de ECB zal de overwegingen die aan deze beslissingen ten grondslag liggen toelichten op een persconferentie die vandaag om 14.30 uur Midden-Europese tijd begint.

Voor de exacte bewoordingen van de door de Raad van Bestuur overeengekomen tekst wordt verwezen naar de Engelstalige versie.

Voor de exacte bewoordingen van de door de Raad van Bestuur overeengekomen tekst wordt verwezen naar de Engelstalige versie.

Press conference

Pictures

Contactpersonen voor de media