Menu
PRIOPĆENJE ZA JAVNOST

Odluke o monetarnoj politici

4. rujna 2014.

Upravno vijeće ESB-a na današnjoj je sjednici donijelo sljedeće odluke u vezi s monetarnom politikom:

  1. Kamatna stopa na glavne operacije refinanciranja Eurosustava smanjuje se za 10 baznih bodova na 0,05%, počevši s operacijom koja će biti namirena 10. rujna 2014.
  2. Kamatna stopa na stalno raspoloživu mogućnost granične posudbe od središnje banke smanjuje se za 10 baznih bodova na 0,30%, što stupa na snagu 10. rujna 2014.
  3. Kamatna stopa na stalno raspoloživu mogućnost novčanih depozita kod središnje banke smanjuje se za 10 baznih bodova na –0,20%, što stupa na snagu 10. rujna 2014.

Predsjednik ESB-a iznijet će razloge za te odluke na današnjoj konferenciji za novinare s početkom u 14.30 sati po srednjoeuropskom vremenu.

Točne formulacije koje je usuglasilo Upravno vijeće možete pronaći u tekstu na engleskom jeziku.

Točne formulacije koje je usuglasilo Upravno vijeće možete pronaći u tekstu na engleskom jeziku.

Press conference

Pictures

Kontaktni podatci za medije