Menu
PRESSMEDDELANDE

Penningpolitiska beslut

4 september 2014

Vid dagens sammanträde beslutade ECB-rådet följande:

  1. Räntan på Eurosystemets huvudsakliga refinansieringstransaktioner kommer att sänkas med 10 punkter till 0,05 %, gällande fr.o.m. den transaktion som träder i kraft den 10 september 2014.
  2. Räntan på utlåningsfaciliteten kommer att sänkas med 10 punkter till 0,30 %, gällande från den 10 september 2014.
  3. Räntan på inlåningsfaciliteten kommer att sänkas med 10 punkter till -0,20 %, gällande från den 10 september 2014.

ECB:s ordförande kommer att redogöra för de överväganden som ligger bakom dessa beslut vid en presskonferens som börjar kl. 14.30 idag (centraleuropeiska tid).

Se den engelska versionen för den exakta formulering som ECB-rådet har enats om.

Se den engelska versionen för den exakta formulering som ECB-rådet har enats om.

Press conference

Pictures

Kontakt för media