Menu
INFORMĀCIJA PRESEI

Monetārās politikas lēmumi

2014.4.09.

Šīsdienas sanāksmē ECB Padome pieņēma šādus monetārās politikas lēmumus.

  1. Eurosistēmas galveno refinansēšanas operāciju procentu likme tiks samazināta par 10 bāzes punktiem (līdz 0.05%), sākot ar operācijām, ko veiks 2014. gada 10. septembrī.
  2. Aizdevumu iespējas uz nakti procentu likme tiks samazināta par 10 bāzes punktiem (līdz 0.30%; spēkā ar 2014. gada 10. septembri).
  3. Noguldījumu iespējas uz nakti procentu likme tiks samazināta par 10 bāzes punktiem (līdz –0.20%; 2014. gada 10. septembri).

Preses konferencē, kas sāksies šodien plkst. 14.30 pēc Viduseiropas laika, ECB prezidents komentēs apsvērumus, uz kuriem balstās šie lēmumi.

Precīzu Padomes apstiprinātu tekstu sk. angļu valodas versijā.

Precīzu Padomes apstiprinātu tekstu sk. angļu valodas versijā.

Press conference

Pictures

Kontaktinformācija presei