Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Нараснал, но като цяло все така много нисък брой фалшиви евробанкноти през втората половина на 2013 г.

13 януари 2014 г.

EMBARGO

Забранено за публикуване преди 11.30 ч централноевропейско време в понеделник, 13 януари 2014 г.
  • През втората половина на 2013 г. от обращение бяха изтеглени 353 000 фалшиви евробанкноти. Техният брой е много малък, като се има предвид, че в обращение непрекъснато се намират над 15 милиарда истински евробанкноти.
  • Над 75 % от фалшивите банкноти са от 20 € и 50 €. Броят на фалшивите 10 € се е увеличил, но представлява само 6,3 % от цялото количество.
  • За да запази преднина пред фалшификаторите, днес Евросистемата представя нова, усъвършенствана банкнота от 10 € втората купюра от серия „Европа“.
  • Всяка евробанкнота може лесно да бъде проверена посредством метода „пипни, разгледай и наклони“.
  • Евробанкнотите остават надеждно и сигурно платежно средство.

През втората половина на 2013 г. от обращение са изтеглени общо 353 000 фалшиви евробанкноти – с 11,4 % повече спрямо първото полугодие. Броят на фалшификатите обаче остава много нисък в сравнение с броя на истинските евробанкноти в обращение през този период (над 15 милиарда).

Таблицата по-долу представя шестмесечната тенденция:

Период 2010/2 2011/1 2011/2 2012/1 2012/2 2013/1 2013/2
Брой фалшиви банкноти 364 000 296 000 310 000 251 000 280 000 317 000 353 000

Въпреки че броят е малък, членовете на Евросистемата – Европейската централна банка (ЕЦБ) и 18-те национални централни банки от еврозоната – съветват гражданите да останат бдителни по отношение на банкнотите, които получават. Истинските банкноти се разпознават лесно чрез простия метод „пипни, разгледай и наклони“, описан на страниците, посветени на еврото, на уебсайта на ЕЦБ и на уебсайтовете на националните централни банки от Евросистемата. Ако човек получи съмнителна банкнота, следва да я сравни непосредствено с друга, за която е сигурно, че е истинска. Ако съмнението се потвърди, следва да се свърже с полицията или – според практиката в съответната държава – с националната централна банка.

Таблицата по-долу представя разбивка по купюри в проценти на общия брой фалшиви банкноти, изтеглени от обращение през втората половина на 2013 г.

Купюра 5 € 10 € 20 € 50 € 100 € 200 € 500 €
Разбивка в проценти 0,4 % 6,3 % 43,0 % 35,0 % 12,9 % 1,4 % 1,0 %

През този период:

  • Банкнотите от 20 € и от 50 € все още имат най-голям дял сред фалшификатите. Делът на фалшивите 20 € се е увеличил, а на фалшивите 50 € е намалял. Заедно те съставляват 78 % от фалшификатите.
  • Броят на фалшифицираните 10 € се е увеличил, но все пак тази купюра съставлява само 6,3 % от общото количество.
  • Огромната част от фалшивите банкноти (98,0 %) са открити в държави от еврозоната. Само около 1,5 % са открити в държави членки на ЕС извън еврозоната, а 0,5 % – в други части на света.

Евросистемата използва разнообразни средства за комуникация, за да помага на гражданите да различават истинските от фалшивите банкноти и да съдейства на боравещите с пари в брой на професионална основа да осигурят надеждното откриване и изтегляне от обращение на фалшификатите от банкнотообработващите и банкнотосортиращите машини. Задължение на Евросистемата е да защитава сигурността на евробанкнотите и да използва напредъка на технологията за производство на банкноти. Серията „Европа“, която въвежда, ще допринесе за поддържането на доверието на обществото в паричната единица. Новата серия осигурява оптимална защита срещу фалшифициране, тъй като банкнотите ще бъдат още по-сигурни и трайни.

Днес Ив Мерш, член на Изпълнителния съвет на ЕЦБ, представи новата банкнота от 10 € от серия „Европа“ – следващата стъпка след емитираната на 2 май 2013 г. нова банкнота от 5 €. Следващите купюри от серията ще бъдат въведени постепенно през следващите години.

За въпроси журналистите могат да се свържат с Елоди Лафит Новодазки на тел.: +49 69 1344 7390.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите