Menu
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Нараснал, но като цяло все така много нисък брой фалшиви евробанкноти през втората половина на 2013 г.

13 януари 2014 г.

EMBARGO

Забранено за публикуване преди 11.30 ч централноевропейско време в понеделник, 13 януари 2014 г.
  • През втората половина на 2013 г. от обращение бяха изтеглени 353 000 фалшиви евробанкноти. Техният брой е много малък, като се има предвид, че в обращение непрекъснато се намират над 15 милиарда истински евробанкноти.
  • Над 75 % от фалшивите банкноти са от 20 € и 50 €. Броят на фалшивите 10 € се е увеличил, но представлява само 6,3 % от цялото количество.
  • За да запази преднина пред фалшификаторите, днес Евросистемата представя нова, усъвършенствана банкнота от 10 € втората купюра от серия „Европа“.
  • Всяка евробанкнота може лесно да бъде проверена посредством метода „пипни, разгледай и наклони“.
  • Евробанкнотите остават надеждно и сигурно платежно средство.

През втората половина на 2013 г. от обращение са изтеглени общо 353 000 фалшиви евробанкноти – с 11,4 % повече спрямо първото полугодие. Броят на фалшификатите обаче остава много нисък в сравнение с броя на истинските евробанкноти в обращение през този период (над 15 милиарда).

Таблицата по-долу представя шестмесечната тенденция:

Период 2010/2 2011/1 2011/2 2012/1 2012/2 2013/1 2013/2
Брой фалшиви банкноти 364 000 296 000 310 000 251 000 280 000 317 000 353 000

Въпреки че броят е малък, членовете на Евросистемата – Европейската централна банка (ЕЦБ) и 18-те национални централни банки от еврозоната – съветват гражданите да останат бдителни по отношение на банкнотите, които получават. Истинските банкноти се разпознават лесно чрез простия метод „пипни, разгледай и наклони“, описан на страниците, посветени на еврото, на уебсайта на ЕЦБ и на уебсайтовете на националните централни банки от Евросистемата. Ако човек получи съмнителна банкнота, следва да я сравни непосредствено с друга, за която е сигурно, че е истинска. Ако съмнението се потвърди, следва да се свърже с полицията или – според практиката в съответната държава – с националната централна банка.

Таблицата по-долу представя разбивка по купюри в проценти на общия брой фалшиви банкноти, изтеглени от обращение през втората половина на 2013 г.

Купюра 5 € 10 € 20 € 50 € 100 € 200 € 500 €
Разбивка в проценти 0,4 % 6,3 % 43,0 % 35,0 % 12,9 % 1,4 % 1,0 %

През този период:

  • Банкнотите от 20 € и от 50 € все още имат най-голям дял сред фалшификатите. Делът на фалшивите 20 € се е увеличил, а на фалшивите 50 € е намалял. Заедно те съставляват 78 % от фалшификатите.
  • Броят на фалшифицираните 10 € се е увеличил, но все пак тази купюра съставлява само 6,3 % от общото количество.
  • Огромната част от фалшивите банкноти (98,0 %) са открити в държави от еврозоната. Само около 1,5 % са открити в държави членки на ЕС извън еврозоната, а 0,5 % – в други части на света.

Евросистемата използва разнообразни средства за комуникация, за да помага на гражданите да различават истинските от фалшивите банкноти и да съдейства на боравещите с пари в брой на професионална основа да осигурят надеждното откриване и изтегляне от обращение на фалшификатите от банкнотообработващите и банкнотосортиращите машини. Задължение на Евросистемата е да защитава сигурността на евробанкнотите и да използва напредъка на технологията за производство на банкноти. Серията „Европа“, която въвежда, ще допринесе за поддържането на доверието на обществото в паричната единица. Новата серия осигурява оптимална защита срещу фалшифициране, тъй като банкнотите ще бъдат още по-сигурни и трайни.

Днес Ив Мерш, член на Изпълнителния съвет на ЕЦБ, представи новата банкнота от 10 € от серия „Европа“ – следващата стъпка след емитираната на 2 май 2013 г. нова банкнота от 5 €. Следващите купюри от серията ще бъдат въведени постепенно през следващите години.

За въпроси журналистите могат да се свържат с Елоди Лафит Новодазки на тел.: +49 69 1344 7390.

Данни за контакт за медиите