Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

Fler förfalskningar under andra halvåret 2013 men antalet är fortfarande lågt

13 januari 2014

EMBARGO

Får ej publiceras före 11.30 centraleuropeisk tid måndagen den 13 januari 2014
  • 353 000 förfalskade eurosedlar togs ur omlopp under andra halvåret 2013. Antalet är mycket litet med tanke på att över 15 miljarder äkta sedlar ständigt är i omlopp.
  • Mer än 75 procent av förfalskningarna utgörs av 20‑ och 50‑eurosedlar. Antalet förfalskade 10‑eurosedlar har ökat men utgör fortfarande bara 6,3 procent totalt.
  • För att ligga steget före förfalskarna presenterar Eurosystemet idag den nya och moderniserade 10‑eurosedeln, den andra i Europaserien.
  • Alla eurosedlar kan lätt kontrolleras med ”känn-titta-luta”-metoden.
  • Eurosedlarna är ett pålitligt och säkert betalningsmedel.

Under andra halvåret 2013 togs totalt 353 000 eurosedlar ur omlopp – 11,4 procent fler än under första halvåret. Antalet förfalskningar är dock fortfarande mycket lågt jämfört om man jämför med hur många äkta sedlar som var i omlopp (över 15 miljarder).

Halvårstrenden visas nedan.

Period 2010/2 2011/1 2011/2 2012/1 2012/2 2013/1 2013/2
Antal förfalskningar 364 000 296 000 310 000 251 000 280 000 317 000 353 000

Trots att antalet är lågt uppmanar Eurosystemet, dvs. Europeiska centralbanken (ECB) och de 18 nationella centralbankerna i euroområdet, allmänheten till fortsatt vaksamhet när de tar emot kontanter. Äkta sedlar känns lätt igen med det enkla ”känn-titta-luta-testet”, som beskrivs på ECB:s webbplats under rubriken Euro och på Eurosystemets nationella centralbankers webbplatser. Om man får en misstänkt sedel bör man direkt jämföra den med en sedel som säkert är äkta. Om misstanken bekräftas bör man kontakta polisen, eller till den nationella centralbanken beroende på nationell praxis.

Tabellen nedan visar en uppdelning i procent, per valör, av samtliga förfalskningar som tagits ur omlopp under andra halvåret 2013.

Valör €5 €10 €20 €50 €100 €200 €500
I procent 0,4 % 6,3 % 43,0 % 35,0 % 12,9 % 1,4 % 1,0 %

Under perioden:

  • 20‑ och 50‑eurosedlarna var fortfarande de mest förfalskade sedlarna. Andelen förfalskade 20‑eurosedlar ökade och antalet förfalskade 50‑eurosedlar minskade. Tillsammans utgjorde dessa 78 procent av alla förfalskningar.
  • Antalet förfalskade 10‑eurosedlar ökade men den valören står endast för 6,3 procent totalt.
  • De flesta (98,0 procent) av alla förfalskningar hittades i länder i euroområdet. Endast 1,5 procent hittades i EU-medlemsstater utanför euroområdet, och resterande 0,5 procent i andra delar av världen.

Eurosystemet informerar på många olika sätt för att hjälpa allmänheten att skilja på äkta och falska sedlar och för att hjälpa dem som yrkesmässigt hanterar kontanter så att sedelhanteringsutrustning som används för att kontrollera sedlarnas äkthet på ett betryggande vis identifierar och skiljer ut förfalskningar från äkta sedlar. Eurosystemet har en skyldighet att se till att eurosedlarnas är säkra och utnyttja utvecklingen i sedelteknik. Europaserien som nu lanseras kommer att bidra till att allmänheten kan ha fortsatt förtroende för valutan. Den nya serien ger optimalt skydd mot förfalskningar i och med att sedlarna blir ännu säkrare och hållbarare.

Yves Mersch, ledamot i ECB:s direktion, presenterade idag den nya 10-eurosedeln i Europaserien. Den kommer efter 5-eurosedeln som gavs ut den 2 maj 2013. De andra sedlarna i denna serie kommer att ges ut stegvis under de kommande åren.

För förfrågningar från media kontakta Elodie Lafitte Nowodazkij, tfn. +49 69 1344 7390.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media