Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
TLAČOVÁ SPRÁVA

Viac falošných bankoviek v druhom polroku 2013, celkový počet však zostáva veľmi nízky

13. januára 2014

EMBARGO

Nezverejňovať do 11:30 SEČ v pondelok 13. januára 2014
  • V druhej polovici roka 2013 bolo z obehu stiahnutých 353 000 falošných eurových bankoviek. Vzhľadom na to, že je denne v obehu viac ako 15 miliárd pravých bankoviek, je to veľmi nízke číslo.
  • Viac ako 75 % falzifikátov predstavujú bankovky nominálnej hodnoty 20 € a 50 €. Počet falošných bankoviek 10 € sa síce zvýšil, no ich podiel predstavuje len 6,3 % celkového počtu falzifikátov.
  • S cieľom udržať si náskok pred falšovateľmi dnes Eurosystém predstavuje novú vylepšenú bankovku 10 €, ako druhú bankovku zo série Európa.
  • Všetky eurové bankovky je možné jednoducho overiť hmatom, pohľadom a naklonením.
  • Eurové bankovky naďalej zostávajú dôveryhodným a bezpečným platobným prostriedkom.

V druhej polovici roka 2013 bolo z obehu stiahnutých spolu 353 000 falošných eurových bankoviek, čo predstavuje nárast o 11,4 % oproti prvému polroku. V porovnaní s počtom pravých bankoviek v obehu počas spomínaného obdobia (viac ako 15 miliárd) však počet falzifikátov zostáva veľmi nízky.

V nasledujúcej tabuľke je uvedený polročný trend vývoja zadržaných falzifikátov:

Obdobie 2010/2 2011/1 2011/2 2012/1 2012/2 2013/1 2013/2
Počet falzifikátov 364 000 296 000 310 000 251 000 280 000 317 000 353 000

Napriek tomuto nízkemu počtu Eurosystém, t. j. Európska centrálna banka (ECB) a 18 národných centrálnych bánk eurozóny, vyzýva verejnosť, aby bankovkám venovala náležitú pozornosť. Pravosť bankoviek sa dá overiť jednoduchou skúškou hmatom, pohľadom a naklonením, ktorá je opísaná v sekcii o eurových bankovkách na internetovej stránke ECB a na stránkach národných centrálnych bánk Eurosystému. V prípade pochybností je najlepšie podozrivú bankovku porovnať so zaručene pravou bankovkou. V prípade, že sa pochybnosti potvrdia, je potrebné obrátiť sa na políciu alebo – v závislosti od predpisov v danom štáte – na príslušnú národnú banku.

V nasledujúcej tabuľke je uvedený percentuálny podiel falzifikátov stiahnutých z obehu v druhom polroku 2013 podľa nominálnej hodnoty:

Nominálna hodnota 5 € 10 € 20 € 50 € 100 € 200 € 500 €
Podiel (v %) 0,4 % 6,3 % 43,0 % 35,0 % 12,9 % 1,4 % 1,0 %

V spomínanom období:

  • boli aj naďalej najčastejšie falšované bankovky nominálnej hodnoty 20 € a 50 €. Počet falošných bankoviek 20 € sa zvýšil, počet falošných bankoviek 50 € sa naopak znížil. Podiel oboch bankoviek predstavuje 78 % celkového počtu falzifikátov,
  • sa počet falošných bankoviek 10 € zvýšil, no bankovka tejto nominálnej hodnoty aj naďalej predstavuje len 6,3 % celkového počtu falzifikátov,
  • bola väčšina falzifikátov (98,0 %) odhalená v krajinách eurozóny. Len približne 1,5 % falzifikátov bolo odhalených v členských krajinách EÚ nepatriacich do eurozóny a 0,5 % falzifikátov v iných častiach sveta.

Eurosystém sa rôznymi spôsobmi snaží informovať verejnosť o tom, ako rozlíšiť pravú bankovku od falošnej, a takisto pomôcť profesionálnym spracovateľom peňazí zaistiť, aby falzifikáty dokázali spoľahlivo identifikovať a sťahovať z obehu aj zariadenia na spracovanie bankoviek. Povinnosťou Eurosystému je chrániť integritu eurových bankoviek a využívať najnovšie poznatky v technológii výroby bankoviek. Séria Európa, ktorú Eurosystém postupne zavádza, prispeje k udržaniu dôvery verejnosti v menu. Nová séria bude poskytovať optimálnu ochranu proti falšovaniu, pretože nové bankovky budú ešte bezpečnejšie a odolnejšie.

Yves Mersch, člen Výkonnej rady ECB, dnes odhalil novú bankovku 10 € zo série Európa. Predchádzajúca nová bankovka 5 € bola vydaná 2. mája 2013. Ostatné bankovky tejto série budú uvedené do obehu postupne v priebehu nasledujúcich rokov.

Kontaktnou osobou pre médiá je Elodie Lafitte Nowodazkij, tel.: +49 69 1344 7390.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá