Menu
TISKOVÁ ZPRÁVA

Ve druhém pololetí 2013 vzrostl počet padělků, ale celkově zůstává na velmi nízké úrovni

13. ledna 2014

EMBARGO

Embargo na zveřejnění do 11.30 SEČ v pondělí 13. ledna 2014
  • Ve druhé polovině roku 2013 bylo z oběhu staženo 353 000 padělaných eurobankovek. Jedná se o velmi nízké množství vzhledem k tomu, že je v oběhu neustále více než 15 mld. pravých bankovek.
  • Z více než 75 % měly padělané bankovky nominální hodnotu 20 € a 50 €. Počet padělků bankovek v hodnotě 10 € se zvýšil, představoval však pouze 6,3 % jejich celkového počtu.
  • V zájmu udržení náskoku před padělateli dnes Eurosystém představuje novou, inovovanou bankovku 10 €, která je v sérii Europa druhá v pořadí.
  • Každou eurobankovku lze snadno zkontrolovat hmatem, nastavením proti světlu a nakloněním.
  • Eurobankovky zůstávají bezpečným a důvěryhodným platebním prostředkem.

Ve druhém pololetí 2013 bylo staženo z oběhu 353 000 padělaných eurobankovek z oběhu, což představuje oproti předchozímu pololetí nárůst o 11,4 %. Počet padělků však zůstává velice nízký v porovnání s počtem pravých bankovek, které byly v daném období v oběhu (více než 15 mld.).

Níže je uveden trend vývoje pololetních údajů:

Období 2010/2 2011/1 2011/2 2012/1 2012/2 2013/1 2013/2
Počet padělků 364 000 296 000 310 000 251 000 280 000 317 000 353 000

Přesto, že se jedná o malé množství, členové Eurosystému – tzn. Evropská centrální banka (ECB) a 18 národních centrálních bank eurozóny – veřejnosti doporučují, aby se při přijímání bankovek měla na pozoru. Pravost bankovek lze snadno zkontrolovat hmatem, nastavením bankovky proti světlu a jejím nakloněním. Tato kontrola pravosti je popsána na internetových stránkách ECB o euru a na stránkách národních centrálních bank Eurosystému. V případě obdržení podezřelé bankovky je třeba ji přímo porovnat s jinou, která je zaručeně pravá. Pokud se podezření potvrdí, je třeba se obrátit na policii, případně příslušnou národní centrální banku, v závislosti na praxi v dané zemi.

Procentuální rozdělení celkového počtu padělků, které byly staženy z oběhu ve druhém pololetí 2013, zobrazuje podle jednotlivých nominálních hodnot následující tabulka.

Nominální hodnota 5 € 10 € 20 € 50 € 100 € 200 € 500 €
Procentuální podíl 0,4 % 6,3 % 43,0 % 35,0 % 12,9 % 1,4 % 1,0 %

V uvedeném období:

  • byly i nadále padělány nejčastěji bankovky v nominální hodnotě 20 € a 50 €. Podíl padělaných bankovek 20 € vzrostl a podíl bankovek 50 € klesl. Společně představovaly 78 % padělaných bankovek;
  • vzrostl počet padělaných bankovek 10 €, avšak tato nominální hodnota stále představuje pouze 6,3% celkového počtu padělků; a
  • většina (98,0 %) padělků byla odhalena v zemích eurozóny. Pouze zhruba 1,5 % bylo odhaleno ve členských zemích EU mimo eurozónu a 0,5 % v dalších částech světa.

Eurosystém využívá různých komunikačních způsobů, aby veřejnosti pomohl rozlišovat mezi pravými a padělanými bankovkami a aby subjektům zpracovávajícím hotovost napomohl zajistit, že stroje na zpracování bankovek padělané bankovky spolehlivě určí a stáhnou z oběhu. Eurosystém má povinnost zajišťovat důvěryhodnost eurobankovek a využívat zlepšení v oblasti technologií na jejich výrobu. Série Europa, která je uváděna do oběhu, přispěje k zachování důvěry veřejnosti v jednotnou měnu. Nová série nabídne optimální ochranu proti padělání, protože tyto bankovky budou ještě bezpečnější a trvanlivější.

Člen Výkonné rady ECB Yves Mersch dnes představil novou bankovku 10 € ze série Europa, která následuje po nové bankovce 5 €, vydané 2. května 2013. Ostatní bankovky této série budou uváděny do oběhu postupně v příštích letech.

Informace pro média poskytne paní Elodie Lafitte Nowodazkij, tel.: +49 69 1344 7390.

Kontakty pro média