Menu
SAJTÓKÖZLEMÉNY

Több hamisítványt találtak 2013 második felében, ám számuk összességében így is csekély

2014. január 13.

EMBARGO

Nem továbbítható 2014. január 13., hétfő, közép-európai idő szerint 11.30 óráig
  • 2013 második felében 353 000 hamis bankjegyet vontak ki a készpénzforgalomból. Ez a szám a valódi bankjegyek mindenkori számához képest (több mint 15 milliárd) csekélynek mondható.
  • A hamisítványok több mint 75%-a 20 és 50 €-s. A hamis 10 €-sok száma nőtt, ám arányuk a hamis bankjegyek mindössze 6,3%-át teszi ki.
  • Hogy az eurorendszer továbbra is a pénzhamisítók előtt járjon, a mai napon új, továbbfejlesztett 10 €-st tárt a nyilvánosság elé, amely az Európé-sorozat második címlete.
  • Az eurobankjegyek a „tapintás, szemügyre vétel, mozgatás” módszerrel könnyen ellenőrizhetők.
  • Az eurobankjegy továbbra is megbízható és biztonságos fizetőeszköz.

2013 második felében összesen 353 000 hamis eurobankjegyet vontak ki a készpénzforgalomból – 11,4%-kal többet, mint az első félévben. Ez a szám azonban igen alacsony az ugyanebben az időszakban forgalomban lévő valódi bankjegyek számához képest (több mint 15 milliárd).

A féléves trend a következőképpen alakult:

Időszak 2010/2 2011/1 2011/2 2012/1 2012/2 2013/1 2013/2
Hamisítvány-darabszám 364 000 296 000 310 000 251 000 280 000 317 000 353 000

Noha a hamisítványok száma csekély, az eurorendszer tagjai (az Európai Központi Bank és az euroövezet 18 nemzeti központi bankja) azt tanácsolják a lakosságnak, hogy továbbra is legyen óvatos az átvett bankjegyekkel. A valódi bankjegy könnyen felismerhető a „tapintás, szemügyre vétel, mozgatás” módszerrel, amelyet az EKB és az eurorendszer nemzeti központi bankjainak weboldalai ismertetnek. Amennyiben hamisgyanús bankjegy kerül a kezünkbe, hasonlítsuk össze egy olyannal, amelyről tudjuk, hogy valódi. Ha gyanúnk beigazolódik, értesítsük a rendőrséget vagy – az országos gyakorlattól függően – az illetékes nemzeti központi bankot.

Az alábbi táblázat a 2013 második felében bevont hamis bankjegyek százalékos arányát mutatja címlet szerinti bontásban:

Címlet 5 € 10 € 20 € 50 € 100 € 200 € 500 €
Százalékos megoszlás 0,4% 6,3% 43,0% 35,0% 12,9% 1,4% 1,0%

A vizsgált időszakban:

  • továbbra is a 20 és az 50 euróst hamisították a leggyakrabban. Ezen belül a hamis 20 eurósok aránya emelkedett, az 50 eurósoké pedig csökkent. Összességében ez a két címlet adta a hamisítványok 78%-át;
  • a hamis 10 eurósok száma nőtt, ám a teljes hamis bankjegyállománynak így is mindössze 6,3%-át teszik ki;
  • a legtöbb hamisítványra (98,0%) euroövezeti tagországban bukkantak. Mindössze 1,5%-uk került ki euroövezeten kívüli EU-tagállamból, 0,5%-uk pedig az EU-n kívülről.

Az eurorendszer a tájékoztatás eszközével többféleképpen igyekszik segíteni egyfelől a lakosságnak, hogy meg tudja különböztetni a valódi bankjegyet a hamistól, másfelől a készpénzkezelőknek, hogy bankjegyvizsgáló és -feldolgozó gépeik megbízhatóan kiszűrhessék és a forgalomból kivonhassák a hamisítványokat. Az eurorendszernek kötelessége őrködni az eurobankjegyek megbízhatósága felett, és alkalmazni a bankjegy-technológiai fejlődés vívmányait. Az Európé-sorozat bevezetése hozzájárul a lakosság fizetőeszközbe vetett bizalmának fenntartásához. Az új sorozat optimális védelmet biztosít a hamisítás ellen, hiszen az új bankjegyek a régiekhez képest még biztonságosabbak és még tartósabbak. Yves Mersch, az EKB Igazgatóságának tagja a mai napon a lakosság elé tárta az Európé-sorozat 10 eurós bankjegyét, amelyet a 2013. május 2-án bevezetett 5 eurós előzött meg. A sorozat többi címletét az elkövetkező évek során fokozatosan vezetik be.

A média képviselői kérdéseikkel szíveskedjenek Elodie Lafitte Nowodazkijhoz fordulni a +49 69 1344 7390-es telefonszámon.

Médiakapcsolatok